Vrijdag 17 mei start Aquafin met werken op de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan in de N177, de parallelweg van de A12 richting Antwerpen. Voor deze werken worden de busstrook en rechterrijstrook langdurig opgebroken, enkel de linkerrijstrook blijft open voor bestemmingsverkeer. Het einde van de rioleringswerken is voorzien in de zomer van 2020.

Aquafin legt in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde RWA-collector aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast vernieuwt het ook de bestaande afvalwaterriolering. “We realiseren een gescheiden stelsel zodat een nieuwe regenwaterleiding alle regenwater rechtstreeks naar de Struisbeek kan voeren en enkel het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie gaat. Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk worden afgevoerd naar de lokale beek. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, legt projectmanager Ward Scholiers van Aquafin uit.

De voorbereidende werken starten op 17 mei met de plaatsing van een waterpomp voor het grondwater (bemaling) en de aanleg van een tijdelijke afrit A12-N177 vlak na de werf, net voorbij de Struisbeek en voor de Atomiumlaan. Tijdens de voorbereidende werken wordt de busstrook van de N177 richting Antwerpen afgesloten. Om de tijdelijke afrit aan te leggen, zal de rechtse rijstrook van de A12 en de linkse rijstrook van de N177 plaatselijk en tijdelijk worden afgesloten. Begin juni volgt dan de start van de eigenlijke rioleringswerken, die in 6 fases worden uitgevoerd. Hiervoor worden de busstrook en één rijstrook van de N177 afgesloten voor de volledige periode van de betreffende fase. Eén rijstrook van de N177 blijft toegankelijk voor bestemmings- en busverkeer. Het drukke kruispunt met de Kontichsesteenweg zal in de zomer van 2019 worden afgesloten. Bedrijven en woningen blijven steeds te voet bereikbaar.

Verkeershinder
De N177 is een drukke verkeersomgeving waardoor de werken ongetwijfeld voor aanzienlijke verkeershinder zullen zorgen. Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragen daarom om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven voor de auto (fiets, carpoolen, openbaar vervoer, thuiswerk…).

“Uiteraard trachten we alle hinder zoveel als mogelijk te beperken”, zegt projectmanager Scholiers. “Daarom hebben we besloten om de voorbereidende werken ’s nachts te laten uitvoeren. Op het ogenblik dat de eigenlijke rioleringswerken starten, werken twee aannemers tegelijk op verschillende plaatsen. Die aannemers zullen ook langere werkdagen hanteren en werken bovendien door op zaterdagen en tijdens het bouwverlof. Het voet- en fietspad wordt zo goed als mogelijk bereikbaar gehouden voor plaatselijk verkeer en er blijft ook steeds één rijstrook open voor busverkeer en plaatselijk verkeer. Voor het doorgaand verkeer worden verschillende omleidingen voorzien.”

Aquafin en AWV vestigen ook de aandacht op de veiligheid. De N177 is immers een druk bereden en gevaarlijke verkeersas. Daarom vragen Aquafin en AWV alle weggebruikers met aandrang om de verkeersregels en de signalisatie te respecteren, en om extra voorzichtig te zijn bij het passeren van de werfzone.

Infomarkt over werken
Voor de omwonenden en andere geïnteresseerden organiseert Aquafin op donderdag 16 mei doorlopend tussen 19 en 21 uur een infomarkt in het Technisch Centrum van de gemeente Aartselaar.

Laatste nieuws Rioleringswerken parallelweg A12 vanaf 17 mei 2019