Vrijdag 17 mei start Aquafin met werken op de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan in de N177, de parallelweg van de A12 richting Antwerpen. Voor deze werken worden de busstrook en rechterrijstrook langdurig opgebroken, enkel de linkerrijstrook blijft open voor bestemmingsverkeer. Het einde van de rioleringswerken is voorzien in de zomer van 2020.

Laatste info steeds via de Aquafin-website.

Update 18/07/19
De werken aan het kruispunt van de N177 en de Kontichsesteenweg verlopen tot nu toe volgens schema. De hoofdriolen liggen volledig op hun plaats. De aannemer brengt momenteel de fundering van de rijweg aan. Op vrijdag 19 juli worden de tijdelijke pomp en de persleiding weggehaald. 

Maandag 22 juli wordt de fundering van het voetpad aan de kant van Switch geplaatst. De doorgang voor voetgangers wordt daarna ook naar die kant van de Kontichsesteenweg verlegd. Daarna wordt aan de kant van Midas de stoep opgebroken en opnieuw aangelegd. Ook worden dan de straatkolken geplaatst.

Update 21/06/19
Maandag 24 juni wordt het kruispunt van de N177 met de Kontichsesteenweg afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Behoudens onvoorziene omstandigheden duren de werken aan het kruispunt tot eind augustus. Fietsers en voetgangers kunnen de hele tijd door, voor hen wordt een doorgang vrij gehouden. We vragen hen uitdrukkelijk om extra op te letten en de werfsignalisatie strikt te volgen.

De N177 is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer! Het verkeer richting Antwerpen dat naar Hemiksem wil rijden, moet al eerder afslaan – naar de Helstraat. Bestemmingsverkeer dat op de N177 in de richting van Antwerpen rijdt, wordt vanaf maandag op het kruispunt met de Kontichsesteenweg afgeleid naar de A12.

Doorgaand verkeer dat richting Atomiumlaan of Ikea wil, moet gebruik maken van de doorsteek van de A12 naar de N177 op de grens van Wilrijk (net voorbij de werf). Opgelet: de doorsteek ter hoogte van De Decker – Van Riet is enkel voor bestemmingsverkeer!
Alle omleidingsplannen vind je hier.

Update 14/06/19
Werken bouwput voor aansluiting regenwaterriool op Struisbeek gestart
Deze week is de aannemer gestart met het uitgraven van de bouwput voor de aansluiting van de regenwaterriool op de Struisbeek. Zo werd bv. de beschoeiing geplaatst. In de week van 17 juni wordt eerst de bouwput verder afgewerkt waarna de voorbereidingen starten voor de bouw van de aansluiting op de Struisbeek. De bouw zelf begint in de week van 24 juni.

Vanaf 17 juni gaan eerste buizen in de grond
Deze week werden de rioolbuizen geleverd in het deel tussen Kontichsesteenweg en Hoevelei. Op 17 juni begint de aannemer van aan het kruispunt de sleuf te graven en de rioolbuizen te leggen. Hij werkt dan geleidelijk verder in de richting van Boom. Bewoners en bedrijven langs dit deel van de werken krijgen van de aannemer nog een brief met meer informatie. Heb je een praktische vraag over de timing of de bereikbaarheid van je zaak, bedrijf of woning, dan kun je die via mail naar thv.dca-besixinfra@dca.be rechtstreeks stellen aan de aannemer.

Info mei 2019
Aquafin legt in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde RWA-collector aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast vernieuwt het ook de bestaande afvalwaterriolering. “We realiseren een gescheiden stelsel zodat een nieuwe regenwaterleiding alle regenwater rechtstreeks naar de Struisbeek kan voeren en enkel het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie gaat. Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk worden afgevoerd naar de lokale beek. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, legt projectmanager Ward Scholiers van Aquafin uit.

Verkeershinder
De N177 is een drukke verkeersomgeving waardoor de werken ongetwijfeld voor aanzienlijke verkeershinder zullen zorgen. Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragen daarom om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven voor de auto (fiets, carpoolen, openbaar vervoer, thuiswerk…).

“Uiteraard trachten we alle hinder zoveel als mogelijk te beperken”, zegt projectmanager Scholiers. “Daarom hebben we besloten om de voorbereidende werken ’s nachts te laten uitvoeren. Op het ogenblik dat de eigenlijke rioleringswerken starten, werken twee aannemers tegelijk op verschillende plaatsen. Die aannemers zullen ook langere werkdagen hanteren en werken bovendien door op zaterdagen en tijdens het bouwverlof. Het voet- en fietspad wordt zo goed als mogelijk bereikbaar gehouden voor plaatselijk verkeer en er blijft ook steeds één rijstrook open voor busverkeer en plaatselijk verkeer. Voor het doorgaand verkeer worden verschillende omleidingen voorzien.”

Aquafin en AWV vestigen ook de aandacht op de veiligheid. De N177 is immers een druk bereden en gevaarlijke verkeersas. Daarom vragen Aquafin en AWV alle weggebruikers met aandrang om de verkeersregels en de signalisatie te respecteren, en om extra voorzichtig te zijn bij het passeren van de werfzone.

Laatste nieuws Rioleringswerken parallelweg A12 vanaf 17 mei 2019