VEKABO trekt haar vergunningsaanvraag voor deponie van categorie 2 voor niet-gevaarlijke, maar niet-reinigbare sedimenten en residuen van verwerkingsinstallaties in de BEGO-put aan de Tuinlei in Schelle in. Dit werd in een overleg met burgemeester Rob Mennes toegezegd. De formele intrekking van de deponie-aanvraag wordt nog overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van Antwerpen, die de vergunningsaanvraag finaal behandelt.

‘Voor de stockage van afvalstoffen is op deze locatie, en nergens in de Rupelstreek, plaats. Het storttrauma uit het verleden is nog lang niet verteerd. Een aanvoer van soortgelijke materie is dan ook compleet onaanvaardbaar. Hiervoor is er hier geen plaats. De voorbije dagen was er intens overleg om VEKABO te overtuigen om deze aanvraag in te trekken. Zonet kreeg ik hiervan de toezegging’, aldus burgemeester Rob Mennes.

VEKABO zal de formele intrekking van de deponie ook overmaken aan de provincie. ’De stekker wordt er uitgetrokken. De rust kan terugkeren. Hiermee wordt vermeden dat de positieve ontwikkeling van het naastgelegen Berrenheibos zou bezwaard geraken door deze deponie. Dinsdag 19 januari planten onze lagere schoolkinderen trouwens 1900 bomen voor een nieuwe uitbreiding van het Berrenheibos met 1 hectare. Het einddoel is om voor 2030 het Berrenheibos te ontwikkelen tot een groene zone van ruim 22 hectare’, aldus burgemeester Rob Mennes.

Laatste nieuws Stortaanvraag Tuinlei-Schelle ingetrokken