hoofding schelle

Buurtinformatienetwerk 

Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen bewoners van een buurt, de gemeente Schelle en de lokale PolitieZone Rupel. Het BIN heeft als doelstellingen om het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen en de sociale controle in de buurt te verhogen. Momenteel zijn er in onze gemeente vier BIN’s actief samen met een BIN-Z (zelfstandige ondernemers):

 • BIN KAPELOM (80 leden)
 • BIN BOERENHOEK (58 leden)
 • BIN PARK CENTRUM (112 leden)
 • BIN STUYVENBERG
 • BIN-Z Molenberglei (zelfstandige ondernemers)

Het doel van een BIN? 
Een BIN heeft volgende doelstellingen:

 • bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
 • het bevorderen van de sociale controle
 • het verspreiden van de preventiegedachte

Hoe gebeurt de activatie van een BIN?

 • Als je er getuige van bent dat daders bezig zijn of zich voorbereiden tot het plegen van een misdrijf, bijvoorbeeld aanstalten maken of bezig zijn met inbreken in een woning of voertuig.
 • Als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig passeert waarbij de inzittenden de buurt observeren.
 • Als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden of legitimatie.
 • een persoon met dementie verdwijnt uit zijn woning, dan kan je de politie verwittigen via het nummer 101.

De politie onderzoekt de ernst van de situatie en/of er voldoende opsporingselementen aanwezig zijn en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een periode een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen, na te kijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk te observeren.

De activatie kan zowel gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele bijkomende verdachte situaties opmerken, dan kan je deze bijkomende of nieuwe informatie via het nummer 101 melden aan de politiediensten, die op hun beurt hun opsporingsprogramma kunnen aanpassen.

Wanneer er bepaalde rampgebeurtenissen zich voordoen, bijvoorbeeld een brand waarbij toxische stoffen in de lucht terecht komen of het drinkwater gecontamineerd wordt, kan het buurtinformatienetwerk eveneens geactiveerd worden. Wij gaan eveneens in overleg met de politiezone Rupel om Bij bepaalde fenomenen in de buurt (bv. een reeks van inbraken uit bedrijfswagens ) worden de leden verwittigd en wordt er gevraagd om de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. Dit gebeurt steeds in overleg met de lokale PolitieZone Rupel.

Wie kan er lid worden van BIN?
Iedereen kan gratis lid worden van een BIN. Weet je niet goed tot welke BIN uw straat behoort, raadpleeg dan de website van de gemeente: http://www.schelle.be/veiligheid/buurtinformatienetwerk-(bin)/voor-burgers of neem contact met uw wijkagent.

De BIN-verantwoordelijken
Hebt je nog vragen over BIN of over de BIN-regio in jouw buurt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een BIN-verantwoordelijke. Zij geven je graag meer informatie.

BIN KAPELOM:
Coördinator:

Co-coördinator:

BIN BOERENHOEK:
Coördinator:

Co-coördinator:

BIN PARK CENTRUM:
Coördinator:

 • Danny Bollaert, danny.bollaert@telenet.be

Co-coördinator:

BIN STUYVENBERG:
Coördinator:

Co-coördinator:

BIN-Z MOLENBERGLEI
Coördinator:

Hoe lid worden van BIN?
Wens je je gratis aan te sluiten bij een BIN in jouw buurt? Neem dan contact met één van de (co-)coördinatoren. Zij zullen je een inschrijvingsformulier overhandigen en je in kennis stellen van het huishoudelijk reglement. Vanaf het ogenblik dat je je akkoord verklaard hebt met het huishoudelijk reglement, ben je lid van het buurtinformatienetwerk. Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming heeft om jouw telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst.

Uitschrijven is ten alle tijden mogelijk.

Als ook in jouw buurt de behoefte leeft om een BIN op te richten, neem dan contact op met burgemeester Rob Mennes.