hoofding schelle

Risico op elektriciteitstekort - afschakelplan 

De voorbije weken doken in de media geregeld berichten op over een mogelijk elektriciteitstekort tijdens de wintermaanden. Zo’n tekort ontstaat wanneer het verbruik van energie hoger ligt dan de productie ervan. Vooral bij strenge winters verhoogt het risico op een elektriciteitstekort: door de lagere temperaturen en het minder aantal uren zonneschijn verbruiken wij meer elektriciteit.

Belangrijk bij een elektriciteitstekort is zo spoedig mogelijk het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit te herstellen. Iedereen kan hieraan meehelpen door zuinig en verstandig om te springen met het elektriciteitsgebruik. Als dat toch niet volstaat, dan zal de overheid in overleg met netbeheerder Elia bepaalde gebieden en telkens voor korte duur van het elektriciteitsnet afschakelen. Dat afschakelen verloopt volgens een grondig uitgewerkt afschakelplan.

Hoe werkt dat dan, zo’n afschakelplan? Als het tijdens de wintermaanden tot een elektriciteitstekort zou komen, dan zullen afgebakende zones op een gecontroleerde manier zonder elektriciteit worden gezet. Het afschakelplan duidt in totaal 6 zones in België aan. Elke zone bestaat uit verschillende steden en gemeenten, verspreid over het hele land. Bij een tekort worden om beurt andere zones van het elektriciteitsnet gehaald. Dat gebeurt overwegend tussen 17u en 20u en kan meerdere uren in beslag nemen. Bovendien worden die afschakelingen op voorhand aangekondigd. Zo krijgt iedereen de kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

In onze gemeente

De volgende straten in onze gemeente zijn opgenomen in het afschakelplan: Boomsesteenweg en Steenwinkelstraat.
De stratenlijst is indicatief en opgebouwd volgens huidige gekende gegevens. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.
Iedereen (bedrijven, zelfstandigen, scholen, bewoners en organisaties) worden opgeroepen om voor zichzelf eens na te denken bij een stroomuitval. Het is belangrijk dat iedereen zeker op cruciale uren maatregelen neemt om zo weinig mogelijk elektriciteit te verbruiken.

Op de website www.noodplan.be geven we niet alleen algemene informatie over noodplanning, maar ook de laatste stand van zaken rond de mogelijke elektriciteitsschaarste. Daar kan ook een eenvoudige ‘vragenlijst stroomuitval’ ingevuld worden. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden een risico-analyse en bijhorende maatregelen opgesteld.

Vragen? Wellicht vind je een antwoord op deze website:

http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie

 Meer informatie over het elektriciteitstekort en het afschakelplan kan je ook vinden op de volgende sites

Hoe we samen energie kunnen besparen, kan je bekijken op de website van het Vlaams Energieagentschap (www.energiesparen.be).