hoofding schelle

Regels voor goed samenleven 

Brochure Gaswetgeving
Codex politiereglementen deel A
Codex politiereglementen deel B
Codex politiereglementen deel C
Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve santies

De gemeente kan autonoom optreden en een administratieve sanctie opleggen voor een aantal overtredingen. Het gaat om een aantal overtredingen die voordien in het strafwetboek stonden namelijk zwerfvuil, sluikstort, hondenpoep, lawaaihinder, samenscholing, … U vindt een volledig overzicht in de gemeentelijke codex.

Deze overtredingen zijn eigenlijk vormen van overlast die de burgers enorm storen. Een aantal ambtenaren werden in dit kader aangesteld om vaststellingen te doen (Bestuurlijk verslag). Ook politie is bevoegd om vaststellingen op de CODEX te doen (Proces-Verbaal). De sanctionerend ambtenaar bij Igean bepaalt de boete die kan oplopen tot 350 euro.

Sinds 1 juli 2015 zijn ook sommige vormen van stilstaan en parkeren overgeheveld naar de GAS-wetgeving: politie én gemachtigde ambtenaren kunnen hiervoor dus ook een bestuurlijk verslag maken dat dan leidt tot een administratieve sanctie.