De gemeente Schelle biedt samen met IGEAN 8 bouwpercelen aan in een nieuwe verkaveling aan de Frans Cretenlaan 50-60 voor het bouwen van eengezinswoningen. Met de realisatie van deze verkaveling biedt de gemeente de kans aan jonge gezinnen die reeds een band hebben met de gemeente (wonen en werken) om een woning te bouwen.

De percelen hebben een oppervlakte van 160 tot 351 m² voor een halfopen of gesloten bebouwing in een doodlopende straat. Geïnteresseerden hebben ook de mogelijkheid om een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de overzijde van de straat.

Volgens de procedure van biedingen in gesloten omslag worden 6 percelen verkocht en via een erfpachtsysteem met vaste prijs worden 2 loten toegewezen.
Geïnteresseerden kunnen tot 30/04/20 een bod uitbrengen.

Alle documenten met meer info: www.igean.be/verkavelingfranscretenlaan.
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij IGEAN: 03/350.08.20 of vastgoedtransacties@igean.be.

Laatste nieuws Verkoop 8 percelen in verkaveling Frans Cretenlaan 50-60