Sinds 2020 houdt het H5-vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur, ook in Vlaanderen. Welke acties en maatregelen moet je nemen als je een dode of zieke vogel vindt, of als je zelf vogels houdt.


Wat moet je doen als je een zieke of dode vogel vindt?

  • Raak de vogel(s) niet aan zonder wegwerphandschoenen en een mondmasker.
  • Bel steeds de (gratis) influenzalijn van het FAVV op 0800/99777. Daar krijg je verdere instructies om de vogel te laten ophalen voor onderzoek. Als het over een dode vogel gaat, zal het FAVV, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip, beslissen of het kadaver ingezameld moet worden. Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.
  • Hou huisdieren op afstand van dode en zieke vogels en zorg ervoor dat je hond aangelijnd is.

Wie moet (resterende) vogelkadavers verwijderen?

Als je dode vogels aantreft in jouw tuin of bos, moet je die verwijderen. Gaat het slechts over enkele kadavers , dan kun je ze in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde (zonder plastieken zak natuurlijk). Opgelet: de kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren. Het is verboden om kadavers van dieren mee te geven met het restafval. Het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, kan andere diersoorten (onder wie mensen) besmetten, hoewel dit vrij ongebruikelijk is. Draag steeds wegwerphandschoenen en een mondmasker bij elke manipulatie van dode of zieke vogels.

Contacteer je gemeente als je niet wie de eigenaar of beheerder van het terrein is.

Meer uitgebreide info vind je op de website van Natuur en Bos.

Op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vind je de verplichtingen terug die door de federale overheid worden opgelegd voor houders van gedomesticeerde vogels, zowel voor commerciële houderijen als voor de hobbysector.

Laatste nieuws Vogelgriep: informatie en richtlijnen