hoofding schelle

Organiseren van een evenement 

Onze gemeente en de Lokale PolitieZone Rupel ondersteunen de organisatoren van plaatselijke fuiven en evenementen op het vlak van veiligheid, netheid en openbare orde.
Om het voor de organisatie, de toeschouwers, de hulpdiensten als voor de omwonenden het zo vlot en aangenaam mogelijk te houden, is het nodig om het aanvraagformulier evenementen volledig en correct in te vullen en ten laatste zes weken op voorhand af te geven op het gemeentehuis of op één van de commissariaten van de Lokale PolitieZone Rupel.


Geluidsmeter 

Sinds 1 januari 2013 zijn er in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
De bedoeling van deze regelgeving is om gehoorschade en overlast te beperken.
Heel deze wetgeving staat in onderstaande brochure.

Brochure geluidsnormen

Bij de dienst vrije tijd kan je een geluidsmeter huren. Een geluidsmeter gebruiken is verplicht wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 85dB(A)Laeq, 15min met een maximaal niveau van 95dB(A)Laeq,15 min en wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 95dB(A)Laeq,15min met een maximum niveau van 100dB(A)Laeq,60min. Deze geluidsmeter is conform de wetgeving. Dit is niet de enigste maatregel die je moet nemen dus lees de brochure goed door.

De prijs voor het huren van deze geluidsmeter bedraagt € 50,00 (excl. BTW). Je betaalt ook een waarborg van € 250,00 die je terug krijgt indien de geluidsmeter in goede staat wordt terug gegeven.

Het reglement over het huren van de geluidsmeter als het aanvraagformulier kan je hier terugvinden:

- reglement verhuur geluidsmeter
- aanvraag huur geluidsmeter

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je de dienst vrije tijd steeds contacteren.


Sabam en de billijke vergoeding 

Voor het spelen van muziek op een evenement moet je betalen. Sabam int de gelden voor de auteurs van de muziek en de billijke vergoeding dient om de uitvoerders van muziek te betalen. En daar moet je als organisator je steentje voor bijdragen. Zowel voor Sabam als voor de billijke vergoeding zijn er speciale aanvraagformulieren. Vul de formulieren in en stuur ze naar het adres dat je op het formulier vindt. Je krijgt dan de rekening toegestuurd. Vraag zeker bij de zaaluitbater waar je je evenement organiseert na of zij reeds een jaartarief billijke vergoeding betalen. In dat geval hoef je het niet meer zelf te betalen. Opgelet: ook al heeft de zaaluitbater een jaarlijks contract, als iemand als derde iets organiseert zal hij/zij zich toch in regel moeten stellen met Sabam.

www.sabam.be

www.debillijkevergoeding.be