hoofding schelle

G-sport 

In onze gemeente hebben we aandacht voor sport voor personen met een handicap.

Via sportregio Rivierenland hebben wij een halftijdse G-sportcoördinator voor de sportregio Rivierenland in dienst genomen, nl. Veerle Franqui.

Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap een sportclub zoeken, dan helpt zij jullie daar heel graag bij. Ook aan sportclubs geeft ze advies wanneer ze willen opstarten met een G-werking.

Je kan haar bereiken op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag:

G- voetbal wordt aangeboden door K. Schelle Sport waarin kinderen vanaf 5 jaar met een beperking van eender welke aard welkom zijn.   http://www.schellesport.be

In samenwerking met de sportregio Rivierenland worden initiatieven genomen zoals de integratiesportkampen, de sportdagen 'anders zijn' voor scholen en instellingen voor kinderen met een handicap uit onze regio.

Verenigingen die sport voor personen met een handicap aanbieden in Schelle of nabije omgeving kunnen hun gegevens overmaken aan de dienst vrije tijd. Wij zetten de info graag op onze website.

Nuttige link voor andere G-sport:  http://www.gsport.be/index.php/

Nieuwe G-sportclub WIBO 

De atletiekclub WIBO (Willebroek-Boom) is ook een G-sportclub.

Kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve handicapkrijgen bij deze club de kans om aan atletiek te doen. Atleten met en zonder handicap sporten er samen onder de deskundige leiding van de clubtrainers.

Geïnteresseerden met een andere handicap mogen zeker ook contact opnemen en dan bekijkt de club wat mogelijk is.

Verantwoordelijke: Steven Van San 0479 22 86 68 - Steven.van.san@skynet.be