hoofding schelle

Geluidsmeter 

Sinds 1 januari 2013 zijn er in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
De bedoeling van deze regelgeving is om gehoorschade en overlast te beperken.
Heel deze wetgeving staat in onderstaande brochure.

Brochure geluidsnormen

Bij de dienst vrije tijd kan je een geluidsmeter huren. Een geluidsmeter gebruiken is verplicht wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 85dB(A)Laeq, 15min met een maximaal niveau van 95dB(A)Laeq,15 min en wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 95dB(A)Laeq,15min met een maximum niveau van 100dB(A)Laeq, 60min. Deze geluidsmeter is conform de wetgeving. Dit is niet de enige maatregel die je moet nemen dus lees de brochure goed door.

De prijs voor het huren van deze geluidsmeter bedraagt € 50,00 (excl. BTW). Je betaalt ook een waarborg van € 250,00 die je terug krijgt indien de geluidsmeter in goede staat wordt terug gegeven.

Het reglement over het huren van de geluidsmeter en het aanvraagformulier kan je hier terugvinden:
- reglement verhuur geluidsmeter
- aanvraag huur geluidsmeter

Met al je vragen kan je bij de dienst vrije tijd terecht.