hoofding schelle

Sportraad en jeugdraad 

Hebt u interesse om ook in de sport- of jeugdraad te zetelen? Neem gerust contact op met ons!

 

Taken sport- en jeugdraad 

De kerntaken zijn:

  • gevraagd en ongevraagd advies verlenen inzake sport/jeugd aan de beleidmakers
  • belangenbehartiging, waaronder onderlinge advisering en onderlinge steun op allerlei gebied

De randtaken zijn:

  • beleidsvoorbereiding
  • ondersteunen verenigingen
  • informatieverstrekking
  • organiseren, enkel uitvoerende taken die passen binnen de doelstellingen van de sport- of jeugdraad
  • intermediair zijn tussen gemeente en verenigingen

 

Samenstelling

Zowel de sport- als jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.  In de algemene vergadering mogen alle sport/jeugdverenigingen, onderwijsinstellingen en deskundigen/geïnteresseerden inzake sport/jeugd zetelen. Uit deze algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur gekozen. Zij komen ongeveer elke maand 1 keer samen.

                                                Jeugdraad                                                     Sportraad

Voorzitter:                               Stijn Cools                                                     Walter Van Linden
Secretaris:                              Tessa Mertens                                               Andy Vanheel
Schepen:                                Vera Goris                                                     Geert Rottiers

De schepenen wonen de vergaderingen van de sportraad bij als niet-stemgerechtigd lid. Door hun aanwezigheid kunnen vragen vanuit verenigingen aan het bestuur vaak onmiddellijk worden beantwoord of toegelicht. 

 

 

 

Dienst vrije tijd
Tel: 03 870 35 21
E-mail:  vrijetijd@schelle.be
Openingsuren: