Noord – Zuidwerking

De Mondiale raad is een door de gemeente opgerichte en erkende adviesraad.
Doelstellingen van deze adviesraad:

  • Schellenaren bewustmaken van de groeiende kloof tussen rijk en arm in de wereld
  • Daadwerkelijk deze kloof mee te helpen verkleinen en om een grotere rechtvaardigheid tot stand te brenge
  • Aandacht besteden aan een zo duurzaaam mogelijk beleid. Een duurzaam beleid heeft een generatie- en grensoverschrijdende dimensie. De Mondiale raad bevordert de duurzaamheidsgedachte.

Voorzitter: Miel Van de Weyer – miel.vandeweyer@gmail.com
Schepen van Noord-Zuid samenwerking: Vera Goris – veragoris@skynet.be

Vrije tijd Noord – Zuidwerking