Noord – Zuidwerking

FairTrade Gemeente

Sinds 2006 is Schelle een FairTradeGemeente. Met deze titel wil Schelle op een concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

Elk jaar zorgt de Fairtrade-trekkersgroep ervoor dat we als gemeente aan de vooropgestelde criteria blijven voldoen om onze titel van FairTradeGemeente te behouden. Vanaf 2019 werden de criteria vernieuwd. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging zowel voor het gemeentebestuur als voor de Fairtrade-trekkersgroep.

Tien vernieuwde criteria
Deze criteria of uitdagingen zijn de basisvoorwaarden waar een FairTradeGemeente moet aan voldoen. Het gemeentebestuur en de Fairtrade-trekkersgroep zullen nauw samenwerken om deze uitdagingen te realiseren voor eind 2019.

Uitdagingen voor de eigen gemeentelijke organisatie
1. De gemeente koopt minimaal drie fairtradeproducten uit het Zuiden aan voor dagelijks gebruik (waaronder koffie en thee).
2. De gemeente koopt minstens twee lokale duurzame voedingsproducten aan.
3. Alle gemeentelijke instellingen nemen fairtrade-principes op in hun publieke aanbestedingen voor voeding.
4. De gemeente organiseert minstens één sensibiliseringsactie naar het eigen personeel over het mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in het zuiden en het noorden. De landbouwers uit de omgeving krijgen bij deze actie aandacht.

De gemeente ondersteunt middenveld, horeca, winkeliers en producenten
5. Het gemeentebestuur geeft steun aan de trekkersgroep in de vorm van middelen, personeel, communicatie, …
6. De gemeente communiceert jaarlijks over de verkooppunten waar eerlijke producten te vinden zijn.
7. De gemeente organiseert jaarlijks samen met de trekkersgroep een actie om handelaars, horecazaken en verenigingen te overtuigen om eerlijke producten aan te bieden.

De gemeente sensibiliseert haar inwoners over fairtrade
8. De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens één initiatief waar verenigingen, inwoners en landbouwers elkaar ontmoeten.
9. De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens één publiek evenement waar eerlijke handel centraal staat.
10. De gemeente publiceert minstens één artikel in haar gemeentelijk infoblad met info over eerlijke handel en de FairtradeGemeente-campagne.

Vrije tijd Noord – Zuidwerking Fair trade gemeente