hoofding schelle

Wat doet de dienst Vrije Tijd? 

Bij de dienst Vrije Tijd kan je terecht met normale en gekke vragen inzake sport of jeugd. We proberen er altijd een (normaal) antwoord op te geven.

Deze dienst staat in voor het uitvoeren van het vrijetijdsbeleid: jeugdbeleid en sportbeleid. Dit gebeurt via ondersteuning en begeleiding van het lokale jeugd– en sportwerk, het ontwikkelen van initiatieven, het verstrekken van informatie, het nemen van administratieve en beleidsmatige voorbereidingen, ...

Hoe kan je hen bereiken?
Adres: Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Algemene vragen naar vrijetijd@schelle.be
Reservaties sportcomplex naar reservaties@schelle.be
Telefoon: jeugd en sport - 03 870 35 21
                voor dringende zaken - 0499 42 90 88
                sportcomplex - 03 870 35 20

Openingsuren
Maandag - donderdag: van 08.30 tot 15.30 uur
Dinsdag:                       van 17.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:                         van 08.30 tot 12.00 uur

Vermits de dienst ook organisatorische taken heeft met buitenopdrachten, zijn de openingsuren richtinggevend.

Dienst vrije tijd
Tel: 03 870 35 21
E-mail:  vrijetijd@schelle.be
Openingsuren: