Speelstraten

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’.
Een speelstraat afbakenen kan tijdens de zomervakantie (juli en augustus).
De regels en voorwaarden staan in het reglement hieronder.

Aanvraag speelstraat
Reglement speelstraat

Info: onthaal@schelle.be – 03 871 98 30

Vrije tijd Sport Sportcomplex en infrastructuur Speelstraat