hoofding schelle

Kunstkring Schelle  

Contactpersoon: Leopoldine Dussart, Ceulemansstraat 15, 2627 Schelle
Tel: 03 887 44 27
E-mail:  leopoldine15@hotmail.com 
Vestigingsplaats: L. Vereyckenplaats 3, 2627 Schelle

 Werking:

  • Wij zijn een vereniging van amateurskunstenaars
  • Ons doel is het stimuleren van beeldende kunsten onder andere schilderen, tekenen, enz.
  • Ook het organiseren van tentoonstellingen in en buiten de eigen gemeente
  • In principe en als er plaats is, kan iedereen die een kunstzinnige hobby beoefent of wil beoefenen, bij ons terecht

 Weetjes:

  • Wij komen elke maandag van 13.00 u tot 16.00 u bijeen in het lokaal
  • Wij trachten minstens 4 tentoonstellingen per jaar in te richten
  • De leden zijn niet verplicht om aan de tentoonstellingen deel te nemen
  • Elk lid kan, eender waar, op zichzelf tentoonstellen