Update na nieuwe federale maatregelen 19/10/20

De federale overheid bepaalde nieuwe Covid-19 maatregelen die ingaan op 19 oktober 2020. Provinciegouverneur Cathy Berx besliste op basis hiervan een politieverordening op te stellen met aanvullende maatregelen specifiek voor de provincie Antwerpen.
We lijsten hieronder de federale regels en de aanvullende provinciale maatregelen op.

Federale regels rond mondmasker
Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze verplichting is niet van toepassing:
– op personen onderling die onder hetzelfde dak wonen;
– op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
– op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
– tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Daarnaast is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:
– op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
– in winkels en winkelcentra; in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
– in casino’s en speelautomatenhallen;
– op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
– voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
– in winkelstraten, de markten , de kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
– de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Provincie Antwerpen – bijkomende maatregelen
Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar dient op het grondgebied van de provincie Antwerpen steeds een masker bij zich te hebben dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof. Je dient dit bij je te hebben in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Bovendien blijft het verplicht een mondneusmasker te dragen op volgende plaatsen:
– openbare gebouwen (publiek toegankelijke delen)
– in de omgeving van onderwijsinstellingen. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.
– de winkelstraten (tijdens openingsuren handelszaken), markten, kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats
– de burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies
– de collectieve uitoefening van eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
– evenementen en voorstellingen (binnen en buiten)
– lessen in auditoria
– sportieve en andere wedstrijden
* als toeschouwer en/of medewerker voor, tijdens en na wedstrijd
* als sporter: voor en na wedstrijd
– statische betogingen op de openbare weg (met toelating)

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Klik hier door naar de politieverordening van de provincie Antwerpen geldig vanaf 21/10/20
Klik hier door naar het persbericht van provinciegouverneur Cathy Berx – 1/10/20
Klik hier door naar het overzicht van alle federale maatregelen vanaf 19/10/20

Laatste nieuws Waar moet je een mondmasker dragen vanaf 1 oktober 2020?