hoofding schelle

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke 2 jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen in een mammografische eenheid. Dit kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker.

Kiezen voor kwaliteit
Elke screeningsmammografie wordt zowel door de radioloog in de mammografische eenheid als door een radioloog in het CvKO apart beoordeeld. Als de beide beoordelingen verschillen, beslist een derde radioloog over het eindresultaat. Deze aanpak kost wat tijd.

De radiologen in de mammografische eenheden nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door het CvKO. Zij ontvangen van het CvKO op regelmatige basis evaluatierapporten waardoor continue kwaliteitsbewaking mogelijk is.

Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en worden meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar te herhalen waarbij de foto’s vergeleken worden met de vorige. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. Laat je dus onderzoeken als je de uitnodiging in je brievenbus krijgt.

Heb je vragen over vroege opsporing van borstkanker?
Contacteer je huisarts of gynaecoloog.

Heb je vragen over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
Surf naar http://www.bevolkingsonderzoek.be of bel naar het gratis nummer 0800 60 160.


LOGO Mechelen zet in op meer veerkracht tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

Van 1 tot 10 oktober zetten we onze regio op zijn kop tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Gedurende 10 dagen wordt de aandacht gevestigd op het belang van veerkracht, de mate waarin we kunnen omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen maar ook tegenslag in het leven.

Hilde, stafmedewerker geestelijke gezondheid en coach gezonde gemeenten: “Vanuit het Emergo netwerk (regionaal GGZ netwerk voor volwassenen) wordt het in onze regio meer dan ooit duidelijk dat naast goede zorg en herstel het ook belangrijk is dat iedereen veerkrachtig is. We zetten samen met heel wat partners en organisaties onze schouders onder het promotieplan van EMERGO (2017-2018). Wij roepen dan ook alle gezonde gemeenten op om versterkt in te zetten op geestelijke gezondheidsbevordering”.

Op 10 oktober is het ieder jaar ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid’. In Vlaanderen alleen werden vorig jaar 325 acties in 95 verschillende steden geregistreerd. Het thema van de 10-daagse is dit jaar opnieuw ‘Samen veerkrachtig’: zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht. Hopelijk beslist ook jouw gemeente om  haar schouders onder het initiatief te zetten en voorzie je activiteiten, workshops of voordrachten. Keuze te over in de inspiratiegids van EMERGO. Een absolute aanrader voor senioren is zeker de Zilverwijzer. En wie weet heb je na de tiendaagse de smaak te pakken en kan je zo geestelijke gezondheidsbevordering verankeren in het beleid. Je Logocoach helpt jou daar graag mee verder aan de hand van de Fit in je Hoofd-Carrousel.

In de kijker: gelukstips in geluksboom
Maak naar aanloop van de tiendaagse een geluksboom of vraag jouw exemplaartje aan bij EMERGO. Zo kan iedereen stil staan bij wat hem gelukkig maakt en een tip of boodschappen ophangen in de boom.  EMERGO bracht de bibliotheken in onze regio al op de hoogte van dit initiatief.

Wat doe jij?
Laat ons weten wat je organiseert via het online formulier van EMERGO. Zo maken we jouw actie mee zichtbaar in onze regio.


Fonds voor arbeidsongevallen 

U had een arbeidsongeval.
Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad.
U hebt vragen of u hebt hulp nodig.
Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking.

Waar en  Wanneer
Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek.

ANTWERPEN

Maritiem Huis, Olijftakstraat 7 - 13
Tel. 03 220 75 27
Elke vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur              
In juli en augustus slechts 1 vrijdag per maand

MECHELEN

Het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1
Tel. 015 29 78 93
Elke tweede maandagvoormiddag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur
Niet in juli en augustus

SINT-NIKLAAS

't Punt, Lamstraat 23
Tel. 03 778 68 91
Elke tweede maandagnamiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur
Niet in juli en augustus

Wat doen we voor u?

De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.

Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op het Fonds beroep doen.