Vergunningen, reglementen en belastingen


Aangifte verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen
Als je reclamebladen wil bedelen in de gemeente Schelle, moet je dit ten minste 3 werkdagen vooraf aangeven bij de gemeente.
Info: fin@schelle.be – tel. 03 871 98 42

Aanvraag terras
Klik door naar dit formulier om bij de dienst ruimtelijke ordening een aanvraag in te dienen om een terras te plaatsen.

Aanvraag uitbatingsvergunning
Vul dit formulier in om bij de dienst ruimtelijke ordening een aanvraag in te dienen voor de uitbating van een (eet)café, restaurant, dansgelegenheid, café met feestzaal, club, nachtwinkel, telecomwinkel, ….

Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing
Elke uitbater van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, is objectief aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door een brand of een ontploffing in de inrichting. Daarom moet een uitbater, voorafgaand aan de (her)opening van de inrichting, gedekt zijn door een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing.
De uitbater die verplicht is een burgerrechtelijke-aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing te hebben, moet die verzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsonderneming. De verzekeringsonderneming is verplicht de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd in kennis te stellen van de verzekeringsovereenkomst, inclusief de verlengingen en stopzettingen, nietigverklaringen, enz.
Info: ow@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Werken en ondernemen Ondernemers Vergunningen, reglementen en belastingen