UPDATE 21/03/19

De gemeente Schelle volgt het dossier rond de A12 en lichtenregeling op de kruispunten op met het agentschap Wegen en Verkeer. We willen ook samen met de buurgemeenten overleggen en actie ondernemen.

Het agentschap Wegen en Verkeer meldt dat nog op drie kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) nieuwe lichtenregelingen in gebruik worden genomen.
• Zaterdag 23 maart: kruispunt met Vluchtenburgstraat/Leugstraat
• Zondag 24 maart: kruispunt met Helststraat/Guido Gezellestraat en kruispunt met Terbekehofdreef en Atomiumlaan

Tijdens de ingebruikname van de nieuwe lichtenregelingen dit weekend gaan de verkeerslichten tijdelijk uit en moet het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook passeren. Daarnaast is geen kruisend verkeer mogelijk vanuit de zijstraten. Verkeer komende uit de zijstraten kan enkel rechtsaf draaien. Ook voor voetgangers en fietsers zal er tijdelijk hinder zijn: zij kunnen het kruispunt niet oversteken en moeten via een nabijgelegen oversteek de A12/N177 kruisen. De Boomsesteenweg blijft steeds volledig open in beide richtingen.

Het agentschap verwacht na de aanpassingen op deze kruispunten geen grote bijkomende hinder voor het doorgaand verkeer op de A12. De aanpassingen die ze afgelopen maandag doorvoerden om de doorstroming te verbeteren, worden ook op deze kruispunten overgenomen.

Voor het verkeer vanuit de zijstraten van de Boomsesteenweg zullen de wachttijden per lichtencyclus wel iets langer zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beloofde de situatie nauwgezet in de gaten te houden en bij te sturen waar nodig. Ook vanuit het gemeentebestuur volgen we de situatie op.

De meest recente info is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/aartselaar.

Laatste nieuws Werken aan kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk