Word bijzitter voor één dag
… en beleef de verkiezingen achter de schermen

Zondag 26 mei 2019 zijn het federale, regionale en Europese verkiezingen. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. We zoeken vrijwilligers om op de verkiezingsdag bijzitter te zijn in een stembureau.

In Schelle zijn er 7 stembureaus in de gemeentelijke sporthal. In elk bureau wordt de voorzitter geholpen door ‘bijzitters’. Zij nemen identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen kiesbrieven af, helpen kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen, …

Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 7 tot ongeveer 16.30 uur (stemming sluit om 16 uur, daarna nog afsluiting stembureel). Daarvoor ontvang je een kleine vergoeding (27 euro). De gemeente zorgt ook voor een broodjesmaaltijd, koffiekoeken en drank.

Schellenaren die minstens 18 jaar zijn en stemgerechtigd kunnen zich kandidaat stellen als bijzitter. Stuur voor 15 april 2019 een mail naar bevolking@schelle.be met je naam, rijksregisternummer en vermelding dat je kandidaat-bijzitter wil zijn.
Of kom tijdens de openingsuren even langs op de dienst bevolking.

Info: tel. 03 871 98 35 – bevolking@schelle.be

Laatste nieuws Word bijzitter op de verkiezingsdag