Vrije tijd

Onder de rubriek ‘vrije tijd’ valt een ruim aanbod.
De dienst Vrije Tijd staat in voor het uitvoeren van het vrijetijdsbeleid rond jeugd en sport.
De intergemeentelijke cultuurdienst IVEBICA staat in voor het cultuurbeleid in Schelle, Hemiksem en Niel.
Schelle is aangesloten bij Toerisme Rupelstreek. Bij hen krijg je alle info over toeristische uitstappen in onze streek.
Onze gemeente heeft bovendien een ruim aanbod aan verenigingen.

Vrije tijd