Minder Mobielen Centrale en Rolkar Rivierenland


Minder Mobielen Centrale Rupelstreek zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Zij werken met vrijwillige chauffeurs die je begeleiden bij verplaatsingen.

Aanvragen: tel. 03 880 81 25 of mail mmc.rupelstreek@vlotter.be
Deze dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur.
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen (liefst één week) en maximum 1 maand vooraf.

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Ze kunnen worden ingezet voor je vrijetijdsbesteding maar ook voor dokters- en ziekenhuisbezoeken. Zij geven prioriteit aan rolstoelgebruikers.

Aanvragen: tel. 03 843 39 12 of mail rolkar.rivierenland@vlotter.be
Deze dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen en maximum 1 maand vooraf.

Kijk op www.vlotter.be voor meer uitleg over de kostprijs en werkwijze van de Minder Mobielen Centrale en Rolkar Rivierenland.

OCMW Minder Mobielen Centrale