Minder Mobielen Centrale en Rolkar Rivierenland


Minder Mobielen Centrale Rupelstreek zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Zij werken met vrijwillige chauffeurs die je begeleiden bij verplaatsingen.

Klik hier door naar hun website voor alle info.

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Ze kunnen worden ingezet voor je vrijetijdsbesteding maar ook voor dokters- en ziekenhuisbezoeken. Zij geven prioriteit aan rolstoelgebruikers.

Klik hier door naar hun website voor alle info.

OCMW Minder Mobielen Centrale