Adviesraden


Adviesraden Schelle

Met adviesraad wordt bedoeld elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad mee belast wordt een advies te formuleren over één of meer vraagstukken. Deze adviserende organen brengen niet-bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.

Oproep kandidaten adviesraden

Na de installatie van de gemeente- en OCMW-raad worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld.
Geïnteresseerde inwoners zijn welkom in de:
– gecoro (info vanaf half maart ro@schelle.be)
– jeugdraad (info vrijetijd@schelle.be)
– milieuraad (info milieu@schelle.be)
– mondiale raad (info milieu@schelle.be)
– seniorenraad (info onthaal@schelle.be)
– sportraad (info vrijetijd@schelle.be)
– verkeersadviesraad (info onthaal@schelle.be)

Kandidaturen werden opgevraagd tegen vrijdag 5 april 2019.

Sinds de uitbreiding naar de Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs stemmen Hemiksem, Schelle en Niel hun cultuurbeleid op elkaar af. Vanaf deze legislatuur wordt er één cultuurraad opgericht voor de drie gemeenten. De intergemeentelijke bib van IveBiC Hemiksem en Schelle en de openbare bib van Niel fusioneerden op 1 januari 2018. Ook het beheersorgaan wordt nu samengevoegd.

Meer info: inge.cornelis@ivebica.be – tel. 03 288 27 40.
Voor de cultuurraad en beheersorgaan van de bibliotheek kon je je kandidaat stellen tot 12 april 2019.

Bestuur & beleid Adviesraden