Mandaten en vergoedingen

Op de website van Cumuleo staat wie welk gemeentelijk mandaat uitoefent in een of ander samenwerkingsverband. Door deze website te raadplegen, kan je mogelijke wijzigingen mee opvolgen.

Het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking legt voor Vlaanderen de maximale vergoeding voor een intergemeentelijk mandaat vast.
Per samenwerkingsverband bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die zal worden uitbetaald. De vergoedingen kunnen schommelen van 0 euro (bv. Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging van het Schelde-Landschapspark) tot een maximum van 205,54 euro.

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden recent verplicht om de uitgekeerde vergoedingen voor de Raden van Bestuur te publiceren op hun website. Op hun respectievelijke websites vind je dan ook steeds de actuele vergoedingen terug. De meeste intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben ook een zgn. directiecomité (een soort dagelijks bestuur met enkele afgevaardigden uit de Raad van Bestuur). Leden van een directiecomité moeten dan ook lid zijn van de Raad van Bestuur.

De Sociale Bouwmaatschappijen vallen niet onder het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking. De vergoedingen voor deze organisatie zijn onderworpen aan het Toezicht van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). In Schelle is de vergoeding voor de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur vastgesteld op 135 euro.

De vergoedingen voor de politieraad – ook een intergemeentelijk samenwerkingsverband – is in de Rupelzone vastgelegd op 135 euro. Wettelijk mag men een vergoeding uitkeren van 209 euro.

Daarnaast zijn er vormen van intergemeentelijke samenwerking waarvoor geen vergoedingen mogen worden uitbetaald: de burgemeesters en schepenen krijgen geen vergoedingen voor de zittingen van de gemeenteraad, het politiecollege of van de politieraad. Zij krijgen evenmin een vergoeding voor de bijeenkomst van de intergemeentelijke noodplanning of voor de bijeenkomsten van de Hulpverleningszone (brandweerzones).

Op alle vergoedingen worden belastingen geheven.

Bestuur & beleid Mandaten en vergoedingen