Gemeenteraad


De gemeenteraad bestaat uit 19 leden en bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. Zij worden elke 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad vergadert in principe elk maand om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen die geïnteresseerd is, mag de openbare zittingen bijwonen.

De agenda’s en verslagen van de gemeenteraad vind je op deze website of kan je inzien op het secretariaat van het gemeentehuis.

 

Bestuur & beleid Gemeenteraad