Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.
Vanaf juni 2021 kan je alle openbare onderzoeken via onderstaande knop terugvinden.

– Aankondiging openbaar onderzoek inzake het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan online op de website van lokaal bestuur Schelle (via deze link naar de bijlage) of na afspraak ingekeken worden op de dienst Omgeving (Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, 03/871 98 46) van 5 april tot 5 juli 2021.

Mail je vragen naar ro@schelle.be en je krijgt de gewenste info.
Er werd een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd op 5 mei 2021 vanaf 19.30 uur. De getoonde presentatie kan je via deze link bekijken.

Eventuele bezwaren of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek (5 juli) toegezonden aan de Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, per beveiligde zending of via mail naar ro@schelle.be.

Ter info: De ontwikkeling van de Electrabelsite is een provinciale bevoegdheid. Het planningsproces hierover is lopende. Dit luik werd daarom niet opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Info: dienst ruimtelijke ordening – ro@schelle.be – 03 871 98 46

Nederland – Nationaal Water Programma 2022-2027

Inspraak van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021
Alle info: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/

Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.

Bekendmakingen Openbare onderzoeken