OCMW Schelle

WIJZIGINGEN openingsuren door maatregelen Corona-virus – enkel op afspraak
Zie nieuwsbericht voor actuele info: https://www.schelle.be/dienstverlening-op-afspraak/

OCMW Schelle heeft als opdracht een dienstverlening te verzekeren om elke inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zij garandeert  – met eerbiediging van de bestaande regelgeving – sociale rechten voor iedere inwoner.

Deze rechten vormen – via een beleid van kansen en verantwoordelijkheden op maat van de klant – een opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel voor het individu als voor de samenleving noodzakelijk en zinvol is.

Kernopdrachten:
– sociale dienstverlening: informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op tewerkstelling, woon- en energiebegeleiding, sociale, culturele en sportieve participatie, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening
– woonzorg voor senioren: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maaltijden aan huis), huisvesting voor senioren aangepast aan hun zorgbehoefte (woningen voor senioren, assistentiewoningen)

Openingsuren
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 tot 12 uur
Dinsdag: van 8.30 tot 12 uur en van 18 tot 19.30 uur

Peperstraat 38
2627 Schelle
tel. 03 871 98 30
nieuw mailadres vanaf december 2019: socialedienst@schelle.be

OCMW