OCMW Schelle

OCMW Schelle heeft als opdracht een dienstverlening te verzekeren om elke inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zij garandeert sociale rechten voor iedere inwoner.

Kernopdrachten:
sociale dienstverlening: informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op tewerkstelling, woon- en energiebegeleiding, sociale, culturele en sportieve participatie, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening
– woonzorg voor senioren: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maaltijden aan huis), huisvesting voor senioren aangepast aan hun zorgbehoefte (woningen voor senioren, assistentiewoningen)

OCMW Schelle werkt op afspraak.

Contact opnemen kan via:

Peperstraat 38
2627 Schelle
tel. 03 871 98 30
socialedienst@schelle.be

Gratis juridisch advies

OCMW