Burgerzaken


Onder burgerzaken valt de dienst burgerlijke stand en de dienst bevolking. Je vindt hen op het gelijkvloers van het gemeentehuis achter het onthaal.

De dienst burgerlijke stand legt zich toe op de ‘levensloop’ van de inwoners van Schelle. Je kan er terecht voor de administratieve  regelingen rond geboorte, adoptie, huwelijk, samenwonen, echtscheiding, naamswijziging, overlijden, wilsuitdrukking en nationaliteit. Ook voor uittreksels, getuigschriften en attesten ben je hier aan het juiste adres.

De dienst bevolking houdt alle gegevens van de Schelse bevolking bij. Je kan er terecht voor identiteitskaarten, reispassen, adreswijziging, rijbewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister, bewijs van woonst – nationaliteit en leven, samenstelling van het gezin, verkiezingsaangelegenheden, strafregister, pensioen, sociale zaken en wettigen van handtekeningen.

Pasfotocabine

De pasfotocabine in het gemeentehuis voldoet aan alle (nieuwe) normen en standaarden die gesteld worden aan pasfoto’s voor een e-ID, rijbewijs en paspoort. Je ontvangt zes foto’s voor 5 euro.

Verkiezingen 2018

Zondag 14 oktober 2018 kiezen we de raadsleden van onze eigen gemeenteraad. Uit die leden wordt ook het college van burgemeester en schepenen samengesteld. Tegelijk verkiezen we ook de provincieraadsleden.

Wie mag kiezen?
Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland.

Als Belg ben je stemgerechtigd als je:
– minstens 18 jaar bent, ten laatste op de dag van de verkiezingen
– niet geschorst of uitgesloten bent van het kiesrecht
– ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Procedure
Je moet stemmen in de gemeente waar je ten laatste op 1 augustus 2018 bent gedomicilieerd. Die gemeente verstuurt je oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je na 1 augustus verhuisde dan moet je stemmen in je vorige woonplaats.

Ontving je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog geen oproepingsbrief of ben je de oproepingsbrief kwijt? Dan kan je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Ook als je jouw identiteitskaart kwijt bent op de verkiezingsdag kan je zondag 14 oktober op het gemeentehuis terecht.

Stemmen met een volmacht
Kan je niet komen stemmen? Ook bij deze verkiezingen is het mogelijk om bij volmacht te stemmen wanneer je om een wettelijke reden (werk, ziekte, vakantie, …) verhinderd bent. In dat geval kan je stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Die kiezer, jouw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Alle informatie over wanneer je met een volmacht kan stemmen vind je op de website Vlaanderen kiest.
Het volmachtformulier vind je via deze link of op het gemeentehuis.

Info: burger@schelle.be – tel. 03 871 98 35

Leven en wonen Burgerzaken