Burgerzaken


Onder burgerzaken valt de dienst burgerlijke stand en de dienst bevolking. Je vindt hen op het gelijkvloers van het gemeentehuis achter het onthaal.

De dienst burgerlijke stand legt zich toe op de ‘levensloop’ van de inwoners van Schelle. Je kan er terecht voor de administratieve  regelingen rond geboorte, adoptie, huwelijk, samenwonen, echtscheiding, naamswijziging, overlijden, wilsuitdrukking en nationaliteit. Ook voor uittreksels, getuigschriften en attesten ben je hier aan het juiste adres.

De dienst bevolking houdt alle gegevens van de Schelse bevolking bij. Je kan er terecht voor identiteitskaarten, reispassen, adreswijziging, rijbewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister, bewijs van woonst – nationaliteit en leven, samenstelling van het gezin, verkiezingsaangelegenheden, strafregister, pensioen, sociale zaken en wettigen van handtekeningen.

Pasfotocabine

De pasfotocabine in het gemeentehuis voldoet aan alle (nieuwe) normen en standaarden die gesteld worden aan pasfoto’s voor een e-ID, rijbewijs en paspoort. Je ontvangt zes foto’s voor 5 euro. De cabine neemt een briefje van 5 euro of muntstukken van 1 en 2 euro aan.

Leven en wonen Burgerzaken