Burgerzaken


Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor de administratieve regelingen rond geboorte, adoptie, huwelijk, samenwonen, echtscheiding, naamswijziging, overlijden, wilsuitdrukking en nationaliteit. De dienst helpt je ook met jouw identiteitskaart, reispas, rijbewijs, adreswijziging, uittreksel uit bevolkingsregister, bewijs van woonst – nationaliteit en leven, samenstelling van het gezin, strafregister en wettigen van handtekeningen.

De dienst burgerzaken werkt op afspraak. Zo moet je niet aanschuiven en kunnen onze medewerkers zich optimaal voorbereiden op jouw bezoek.
Een afspraak plan je via deze link op onze website.
Daarnaast kan je heel wat regelen via het digitale loket en Mijn Burgerprofiel. Klik hier door en bekijk welke documenten je kan opvragen.

Vragen: tel. 03 871 98 35 – burger@schelle.be

Pasfotocabine

Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je een foto laten maken voor een e-ID, rijbewijs en paspoort.
De pasfotocabine maakt vijf foto’s voor 5 euro. Betalen kan met bancontact (contactloos) of cash. De cabine is rolstoeltoegankelijk.

Vragen over jouw pensioen?

Je vindt alle informatie over het werknemers- en ambtenarenpensioen op www.sfpd.fgov.be
Je persoonlijk pensioendossier raadpleeg je op www.mypension.be
Vragen:
– per telefoon, van 8.30 tot 12 uur, via onze Pensioenlijn:
○ 1765 vanuit België (gratis)
○ +32 78 15 1765 vanuit het buitenland (betalend)
– via online contactformulier www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
– per brief naar: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel

Leven en wonen Burgerzaken