Opstap-pas


Met de Opstap-pas willen we inwoners met een beperkt inkomen extra financieel ondersteunen om hen de kans te geven aan culturele, sportieve en ontspannende initiatieven deel te nemen. Kinderen met een Opstap-pas hebben ook recht op financiële ondersteuning bij het voldoen van de maximumfactuur van het basisonderwijs.

Voor wie?
De Opstap-pas is bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen. Die inkomensgrens baseren we op de recentste Europese armoedegrens. Kandidaten voor de Opstap-pas moeten hun gezinsinkomen bewijzen aan de hand van recente en officiële documenten. De medewerkers van onze sociale dienst kunnen je daarbij helpen. Daarnaast is de Opstap-pas ook aan te vragen voor pleegkinderen.

De Opstap-pas is gratis en telkens geldig van april tot en met maart van het volgende jaar. De pas geeft in de meeste gevallen een korting, wat wil zeggen dat je zelf ook nog een deel zal moeten betalen. Wanneer je in aanmerking komt voor de Opstap-pas krijgen al je gezinsleden een persoonlijke pas.

Wat nodig om een Opstap-pas aan te vragen?
Je bezorgt één of meerdere van onderstaande documenten:
– Aanvraagformulier (te vinden op deze webpagina of bij de sociale dienst)
– Attest samenstelling gezin
– Meest recent aanslagbiljet personenbelasting
– Vonnis van echtscheiding of de akte van echtscheiding onderlinge toestemming (indien co-ouderschap)

– Voor pleegkind: pleegzorgattest

Moet ik iets betalen voor de Opstap-pas?
Nee! Deze pas is gratis en telkens geldig van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar.
Bij het verlies van de Opstap-pas kan je dit melden bij de sociale dienst en krijg je een nieuwe pas. Hiervoor betaal je dan wel 2 euro.

Maak een afspraak: socialedienst@schelle.be of 03 871 98 30

Ontdek alle info in deze brochure
Aanvraagformulier (ook te verkrijgen op onthaal van gemeentehuis)

 

OCMW Opstap-pas