Sociale dienst


Het OCMW heeft maatschappelijk assistenten in dienst. Eén van hen zal je te woord staan voor een persoonlijk gesprek.
Bij de sociale dienst kan je met verschillende vragen terecht:
– problemen rond kindergeld, ziekenfonds, …
– informatie over sociaal telefoon tarief, plaatsing in rusthuis, …
– relatieproblemen tussen partners, …
– verslavingen (drank, drugs, …)
– budgetbeheer, schuldbemiddeling
– ongewenste zwangerschap
– moeilijkheden tussen ouders en kinderen
– aanvraag studietoelage

Zo’n gesprek is gratis. Het verplicht je tot niets. Alles blijft binnenskamers: onze mensen zijn gebonden door beroepsgeheim. Samen met jou zoekt de maatschappelijk assistente naar een oplossing voor je vragen. Misschien moet je doorverwezen worden, maar het is ook mogelijk dat het OCMW zelf voor een oplossing kan zorgen.

In geval van een financieel probleem legt de maatschappelijk assistent je aanvraag voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Ook zij hebben volstrekte zwijgplicht.

OCMW Sociale dienst