Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?
Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.
Een AGB is in feite een soort van dochteronderneming van de gemeente, waarbij er een samenwerkingsovereenkomst of beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het AGB, die ondermeer betrekking heeft op de werking en de financiering van het AGB.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden aangeduid worden door de gemeenteraad en die voor het merendeel uit gemeenteraadsleden bestaat. De dagelijkse werking van AGB Schelle berust bij een directiecomité en een secretaris/directeur.

Een AGB is een bijkomend instrument voor de gemeente om de gemeentelijke doelstellingen mee te verwezenlijken.

Waarom een autonoom gemeentebedrijf oprichten?
Er zijn meerdere redenen waarom een gemeente een AGB heeft opgericht. Enkele redenen zijn:

  • een vlottere en snellere besluitvorming, met ruime delegatiemogelijkheden naar het directiecomité,
  • flexibel kunnen inspelen op de private markt en mogelijkheid tot participatie in commerciële projecten,
  • een AGB werkt met indicatieve budgetten waardoor financiële middelen sneller kunnen herschikt of vrijgemaakt worden,
  • onafhankelijk deskundigen kunnen opgenomen worden in de bestuursorganen,
  • een AGB is een commercieel en belastingplichtig bedrijf, wat fiscale optimalisatie mogelijk maakt van bepaalde investeringen.

Directiecomité AGB Fluctus

Voorzitter AGB: Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, tel. 0475 61 74 03, rob.mennes@schelle.be
Secretaris AGB: Betty Van Cauteren, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 58, betty.van.cauteren@schelle.be
Directeur AGB: Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Directeur AGB: Vera Goris, Fabiolalaan 18, 2627 Schelle, tel. 0475 35 94 65, veragoris@skynet.be
Directeur AGB: Karl Van Hoofstat, directeur AGB, Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle, tel. 0495 77 28 13, karlvanhoofstat@telenet.be
Directeur AGB: Nicole Rypens, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 56, nicole.rypens@schelle.be
Zitdag: op afspraak

Raad van bestuur

Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, tel. 0475 61 74 03, rob.mennes@schelle.be
Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Gilbert Van der Aa
Astrid Maertens
Lavina Lespagnard
Koen Vaerten, Oude Schans 12, 2627 Schelle, tel. 0486 17 78 15, koen.vaerten@n-va.be
Wietse Robbroeckx, Provinciale Steenweg 174 bus 2, 2627 Schelle, tel. 0472 44 46 92, wietse.robbroeckx@n-va.be
Stan Scholiers, Rubensstraat 54, 2627 Schelle, tel. 0495 71 04 98, stan.scholiers@skynet.be
Leo Haucourt, Provinciale Steenweg 169/2, 2627 Schelle, tel. 0475 65 69 57, leohaucourt@gmail.com

Beleidsrapport

Uittreksel 24 juni 2019 (publicatie 01/07/19) – jaarrekening 2018 (publicatie 01/07/19)
AGB budgetwijziging 2019 nr 1 (publicatie 18/12/2019)
Beheersovereenkomst 2018
Statuten 2018

Overzichtslijsten Raad van Bestuur
8 januari 2020
2 december 201924 juni 201915 april 201913 maart 201921 januari 2019

Overige documenten
prijssubsidiereglement 2020

Bestuur & beleid AGB Fluctus Schelle