Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?
Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.
Een AGB is in feite een soort van dochteronderneming van de gemeente, waarbij er een samenwerkingsovereenkomst of beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het AGB, die ondermeer betrekking heeft op de werking en de financiering van het AGB.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden aangeduid worden door de gemeenteraad en die voor het merendeel uit gemeenteraadsleden bestaat. De dagelijkse werking van AGB Schelle berust bij een directiecomité en een secretaris/directeur.

Een AGB is een bijkomend instrument voor de gemeente om de gemeentelijke doelstellingen mee te verwezenlijken.

Waarom een autonoom gemeentebedrijf oprichten?
Er zijn meerdere redenen waarom een gemeente een AGB heeft opgericht. Enkele redenen zijn:

  • een vlottere en snellere besluitvorming, met ruime delegatiemogelijkheden naar het directiecomité,
  • flexibel kunnen inspelen op de private markt en mogelijkheid tot participatie in commerciële projecten,
  • een AGB werkt met indicatieve budgetten waardoor financiële middelen sneller kunnen herschikt of vrijgemaakt worden,
  • onafhankelijk deskundigen kunnen opgenomen worden in de bestuursorganen,
  • een AGB is een commercieel en belastingplichtig bedrijf, wat fiscale optimalisatie mogelijk maakt van bepaalde investeringen.

Directiecomité AGB Fluctus

Voorzitter AGB: Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, tel. 0475 61 74 03, rob.mennes@schelle.be
Secretaris AGB: Betty Van Cauteren, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 58, betty.van.cauteren@schelle.be
Directeur AGB: Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Directeur AGB: Vera Goris, Fabiolalaan 18, 2627 Schelle, tel. 0475 35 94 65, veragoris@skynet.be
Directeur AGB: Karl Van Hoofstat, directeur AGB, Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle, tel. 0495 77 28 13, karlvanhoofstat@telenet.be
Directeur AGB: Nicole Rypens, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 56, nicole.rypens@schelle.be
Zitdag: op afspraak

Raad van bestuur

Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Axel Boen, Provinciale Steenweg 72, 2627 Schelle, tel. 0475 25 15 55, axel.boen@scarlet.be
Vera Goris, Fabiolalaan 18, 2627 Schelle, tel. 0475 35 94 65, veragoris@skynet.be
Andrea Adriaensens, Rubensstraat 59, 2627 Schelle, tel. 0477 91 51 89
Danny Van de Putte: Provinciale Steenweg 101, 2627 Schelle, tel. 0475 93 85 51
Walter Lembrechts: Paepevelden 10, 2627 Schelle, tel. 0496 50 91 05, walter.lembrechts@n-va.be
Stan Scholiers, Rubensstraat 54, 2627 Schelle, tel. 0495 71 04 98, stan.scholiers@skynet.be
Myriam Baeyens, Leonard Vereyckenplaats 2, 2627 Schelle, tel. 0475 94 09 84, myriam.baeyens@telenet.be

 

Bestuur & beleid AGB Fluctus Schelle