Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.
Een AGB is in feite een soort van dochteronderneming van de gemeente waarbij er een samenwerkingsovereenkomst of beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het AGB, die ondermeer betrekking heeft op de werking en de financiering van het AGB.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden aangeduid worden door de gemeenteraad en die voor het merendeel uit gemeenteraadsleden bestaat. De dagelijkse werking van AGB Schelle berust bij een directiecomité en een secretaris/directeur.

Een AGB is een bijkomend instrument voor de gemeente om de gemeentelijke doelstellingen mee te verwezenlijken.

Waarom een autonoom gemeentebedrijf oprichten?
Er zijn meerdere redenen waarom een gemeente een AGB heeft opgericht. Enkele redenen zijn:

  • een vlottere en snellere besluitvorming, met ruime delegatiemogelijkheden naar het directiecomité,
  • flexibel kunnen inspelen op de private markt en mogelijkheid tot participatie in commerciële projecten,
  • een AGB werkt met indicatieve budgetten waardoor financiële middelen sneller kunnen herschikt of vrijgemaakt worden,
  • onafhankelijk deskundigen kunnen opgenomen worden in de bestuursorganen,
  • een AGB is een commercieel en belastingplichtig bedrijf, wat fiscale optimalisatie mogelijk maakt van bepaalde investeringen.

Directiecomité AGB Fluctus

Voorzitter AGB: Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, tel. 0475 61 74 03, rob.mennes@schelle.be
Secretaris AGB: Betty Van Cauteren, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 58, betty.van.cauteren@schelle.be
Directeur AGB: Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Directeur AGB: Vera Goris, Fabiolalaan 18, 2627 Schelle, tel. 0475 35 94 65, veragoris@skynet.be
Directeur AGB: Pieter Smits, Interescautlaan 45, 2627 Schelle, tel. 0479 30 09 62, pietersmits1@msn.com
Directeur AGB: Nicole Rypens, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, tel. 03 871 98 56, nicole.rypens@schelle.be
Zitdag: op afspraak

Raad van bestuur

Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle, tel. 0475 61 74 03, rob.mennes@schelle.be
Geert Rottiers, Mercatorplaats 6, 2627 Schelle, tel. 0474 20 21 01, gero@pandora.be
Gilbert Van der Aa, Leopoldstraat 15, 2627 Schelle, tel. 0497 84 50 95, gilbertenjeannine@telenet.be
Astrid Maertens, Kattenberg 10, 2627 Schelle, tel. 0477 27 95 40, astrid.maertens@telenet.be
Maurice Eeckeleers, Provinciale Steenweg 273, 2627 Schelle, tel. 0499 48 78 45, maurice.eeckeleers@telenet.be
Koen Vaerten, Oude Schans 12, 2627 Schelle, tel. 0486 17 78 15, koen.vaerten@n-va.be
Rita Jacobs, Rubensstraat 44, 2627 Schelle, tel. 0475 51 65 78, rita.jacobs@telenet.be
Stan Scholiers, Rubensstraat 54, 2627 Schelle, tel. 0495 71 04 98, stan.scholiers@skynet.be
Leo Haucourt, Provinciale Steenweg 169/2, 2627 Schelle, tel. 0475 65 69 57, leohaucourt@gmail.com

 

Vanaf juni 2021 kan u alle overzichtslijsten via onderstaande knop terugvinden.

Overzichtslijsten Raad van bestuur
22 april 2021
8 januari 202010 juni 202031 augustus 202022 oktober 20209 december 202023 december 2020
– 21 januari 2019 –  13 maart 2019 – 15 april 201924 juni 20192 december 2019 

Overige documenten
Prijssubsidiereglement AGB 2022 (gepubliceerd op 22/12/2021)
Visverloven 2021 – 2025 aktename (gepubliceerd op 29/12/2020)
Prijssubsidiereglement 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
Prijssubsidiereglement 2020
Aanpassing prijssubsidiereglement 2020

Beleidsrapport

Opvolgingsrapportering 2022 30/06/2022 (publicatie 11/10/2022)
Jaarrekening 2021 AGB (publicatie 05/09/2022)
Beslissing RVB jaarrekening AGB 2021 (publicatie 05/09/2022)
Beslissing gemeenteraad goedkeuring jaarrekening AGB 2021 (publicatie 05/09/2022)
Uittreksel 16 december 2021 (publicatie 22/12/2021)
Coronatoelage AGB 2021 (publicatie 22/12/2021)
Jaarrekening 2020 (publicatie 07/07/2021)
Coronatoelage AGB 2020 (publicatie 07/07/2021)
Resultaatsverdeling (publicatie 07/07/2021)
Gemeenteraadsbeslissing jaarrekening 2020 AGB Fluctus (publicatie 07/07/2021)
Beslissing jaarrekening BBC AGB Raad van Bestuur (publicatie 07/07/2021)
Beslissing jaarrekening NBB AGB Raad van Bestuur (publicatie 07/07/2021)
Jaarrekening 2019 (publicatie 14/09/2020)
AGB budgetwijziging 2019 nr 1
(publicatie 18/12/2019)
Uittreksel 24 juni 2019 (publicatie 01/07/19) – jaarrekening 2018 (publicatie 01/07/19)
Beheersovereenkomst 2018
Statuten 2018

Bestuur & beleid AGB Fluctus Schelle