Ondernemers


 

Lokale ondernemersraad (LOR)

De ondernemersraad is een erkende gemeentelijke adviesraad. De raad is autonoom en gericht op het beleid voor lokale economie.
De raad beraadslaagt en brengt advies uit over zaken die verband houden met de activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep. Verder wil deze raad door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie coördineren en bevorderen. De lokale ondernemersraad is samengesteld uit de zelfstandige ondernemers uit Schelle.

Info: onthaal@schelle.be

Vestigingspremie voor zelfstandigen
Om de aantrekkingskracht van het handelscentrum te verhogen geeft de gemeente een vestigingspremie aan zelfstandigen.
Voor de oprichting van nieuwe handelszaken binnen het detailhandelsplan is er een premie van € 1500. Dit gaat om twee handelskernen binnen het centrum: de omgeving van het kerkplein en de omgeving van de rotonde.
Voor handelszaken buiten het detailhandelsplan bedraagt de premie € 250.
Zelfstandige bedrijfshoofden kunnen deze premie aanvragen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Die kan je nalezen in de rubriek https://www.schelle.be/bekendmakingen/reglementen/subsidie/ (bij allerlei)

Info: fin@schelle

Gemeentelijke overbruggingspremie – Corona-fonds (aanvragen konden tot 30/9/20)

Het gemeentebestuur voorziet in het gemeentelijk Corona-fonds een Schelse overbruggingspremie ter ondersteuning van de lokale economie. Deze premie is onlosmakelijk verbonden met het ‘overbruggingsrecht’ dat via de sociale verzekeringsfondsen wordt uitbetaald.
Als je als zelfstandige recht hebt op het overbruggingsrecht en het wordt toegekend, dan kan je een aanvraag indienen voor een extra premie van gemeente Schelle. De premie is eenmalig en geldt voor wie het overbruggingsrecht ontvangt voor maart, april en/of mei 2020. Aanvragen kan tot uiterlijk 30 september 2020.

Klik hier om het reglement na te lezen
Aanvraagformulier: pdfword
Info: fin@schelle.be

Werken en ondernemen Ondernemers