Wonen & ruimtelijke ordening


Woonpunt Schelde-Rupel

Op 5 juni 2018 is de fusie van de Sociale Bouwmaatschappij Schelle met de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij bekrachtigd. Zij werken samen onder de nieuwe naam: Woonpunt Schelde-Rupel.

Woonpunt Schelde-Rupel is een sociale huisvestingsmaatschappij die erkend is door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). Sociale huisvesting is bedoeld voor alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen. Als je op zoek bent naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, helpen de sociale huisvestingsmaatschappijen je daarbij graag op de goede weg.

Woonpunt Schelde-Rupel
Lokaal kantoor Schelle
Jef Van Hoofstraat 19bis
2627 Schelle
Tel. 03 887 70 79
info@woonpuntschelderupel.be
www.woonpuntschelderupel.be

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Sociale huisvesting