OCMW – bestuurlijke werking


OCMW Schelle heeft als opdracht een dienstverlening te verzekeren om elke inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zij garandeert – met eerbiediging van de bestaande regelgeving – sociale rechten voor iedere inwoner.

Deze rechten vormen – via een beleid van kansen en verantwoordelijkheden op maat van de klant – een opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel voor het individu als voor de samenleving noodzakelijk en zinvol is.

Kernopdrachten:
– sociale dienstverlening: informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op tewerkstelling, woon- en energiebegeleiding, sociale, culturele en sportieve participatie, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening
– woonzorg voor senioren: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maaltijden aan huis), huisvesting voor senioren aangepast aan hun zorgbehoefte (woningen voor senioren, assistentiewoningen)

Bestuur & beleid OCMW – Bestuurlijke werking