Bekendmakingen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via ‘aanplakking’ aan het gemeentehuis.
De Vlaamse Overheid besliste dat vanaf 1 januari 2014 dit enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente.

Je kan kiezen tussen de:
openbare onderzoeken
omgevingsvergunningen
– reglementen: retributiebelastingsubsidie 

Bekendmakingen