Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Welke toekomst zie jij voor de Electrabelsite?

Veel mensen dachten al na over de toekomst van dit unieke gebied. Dat leverde drie grote ontwikkelingsconcepten op: ruimte voor recreatie en natuur, ruimte om te wonen en ruimte voor het opwekken van energie. Ook een combinatie van die concepten is mogelijk. De provincie Antwerpen werkt dat graag samen met jou uit in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite. Maandag 18 maart 2019 kreeg je hiervoor meer info tijdens een infomarkt op de Electrabelsite.

Wat is een PRUP?
Met een PRUP, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, leggen we de toekomst van de site ruimtelijk en juridisch vast. Het is dus een belangrijke stap waarin we jouw samenwerking vragen. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld twee jaar. In die periode polsen we nog een paar keer naar je mening. Zo nemen we jouw betrokkenheid en inspraak zoveel mogelijk mee naar het eindresultaat.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen. (zoekterm Electrabelsite).
Blijf je graag op de hoogte? Bezorg je mailadres op de webpagina van het PRUP Electrabelsite.
Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening