Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

 

Eerste versie van effectenonderzoek voor de Electrabelsiteafgerond
De startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) over de herinvulling van de Electrabelsite schoof drie alternatieven naar voor: een energie-, een woon- en recreatielandschap. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen daar zijn mening over geven. Wat zijn de volgende stappen?

Experten onderzochten de effecten op mobiliteit, ruimtelijke aspecten, geluid, lucht, bodem, water, biodiversiteit, erfgoed en gezondheid. In het PRUP lees je die bevindingen, inclusief een uitgebreid mobiliteitsrapport, in het hoofdstuk plan-MER of milieueffectenrapport. De ontwerptekst van dat hoofdstuk kan je vinden op de webpagina van het PRUP Electrabelsite (www.provincieantwerpen.be, zoekterm Electrabelsite).

Nieuwsbrief
De provincie Antwerpen stelde de eerste bevindingen van de MER-experten op 22 september voor op een infomarkt. Heb jij die gemist? Schrijf je dan in op de elektronische nieuwsbrief van het PRUP Electrabelsite. Vanaf 30 september verschijnt er regelmatig een editie die telkens gedetailleerd ingaat op een MER-discipline. Je ontvangt dan een aantal nieuwsbrieven om de effecten toe te lichten op mobiliteit, ruimtelijke aspecten, geluid, bodem, water, biodiversiteit, erfgoed en gezondheid.

Volgende stappen
Samen met het studiebureau, de gemeentebesturen van Schelle en Niel en de adviesinstanties bekijkt de provincie Antwerpen de onderdelen die volgens de plan-MER het meest haalbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van de plan-MER en met de haalbaarheid om het plan ook op het terrein te realiseren.

In publieke workshops komen we daarna graag tot een gedragen voorontwerp. Hoe en wanneer de provincie Antwerpen de workshops zal organiseren, is momenteel nog onduidelijk. Alles hangt af van de evolutie en risico’s met betrekking tot het coronavirus.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen. (zoekterm Electrabelsite).
Blijf je graag op de hoogte? Bezorg je mailadres op de webpagina van het PRUP Electrabelsite.
Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening