Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Welke toekomst zie jij voor de Electrabelsite?

Veel mensen dachten al na over de toekomst van dit unieke gebied. Dat leverde drie grote ontwikkelingsconcepten op: ruimte voor recreatie en natuur, ruimte om te wonen en ruimte voor het opwekken van energie. Ook een combinatie van die concepten is mogelijk. De provincie Antwerpen werkt dat graag samen met jou uit in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite. Maandag 18 maart 2019 ben je doorlopend tussen 19 en 21.30 uur welkom in het hoofdgebouw op de Electrabelsite.

Wat kan jij doen?
Je informeert je op de infomarkt over de drie voorliggende alternatieven: een energie-, woon- en recreatielandschap. Je hebt de kans om er nieuwe suggesties of opmerkingen aan toe te voegen. De komende maanden berekenen experten de effecten van elk alternatief op het vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving. Je ontdekt volgens welke methoden ze die onderzoeken plannen. Heb jij hier een idee over of heb je een betere suggestie? Zeg het ons gerust!

Wat is een PRUP?
Met een PRUP, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, leggen we de toekomst van de site ruimtelijk en juridisch vast. Het is dus een belangrijke stap waarin we jouw samenwerking vragen. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld twee jaar. In die periode polsen we nog een paar keer naar je mening. Zo nemen we jouw betrokkenheid en inspraak zoveel mogelijk mee naar het eindresultaat.

Startmoment PRUP – infomarkt
Maandag 18 maart 2019 – doorlopend van 19 tot 21.30 uur
Hoofdgebouw Electrabelsite, Alexander Wuststraat 2, Schelle
Iedereen welkom, geen inschrijving nodig.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen. (zoekterm Electrabelsite).
Kan je niet komen maar blijf je graag op de hoogte? Bezorg je mailadres op de webpagina van het PRUP Electrabelsite.
Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

IGEAN-energielening

Tot 31 december 2018 komt iedereen nog in aanmerking voor een IGEAN-energielening aan 2%. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt dit. Enkel de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. De lening aan 1% voor verenigingen blijft nog bestaan tot einde 2019.

Om nog in aanmerking te komen voor de 2% lening moet je dossier bij IGEAN ingediend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. IGEAN registreert dit dossier dan nog voor het einde van het jaar, waarna de aanvraag verder kan behandeld worden.

Info: IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, tel. 03 350 08 25, energielening@igean.be
Bij voorkeur op afspraak tijdens de kantooruren – elke werkdag van 9 tot 16 uur

Info op de website van IGEAN.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening