Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

‘Huren bij jezelf: Wooncoop’ & De woongenoten ‘betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen’

Huur je een woning en wens je op termijn een eigen woning te werven? Heb je al gehoord van de mogelijkheid om te huren bij jezelf?

Wooncoop is een nieuwe manier van wonen. Naast kopen en traditioneel huren, bieden zij een derde mogelijkheid: huren bij jezelf.
Op deze manier wensen zij in te gaan tegen de torenhoge prijzen op de woningmarkt en willen ze ervoor zorgen dat kwalitatief en duurzaam wonen betaalbaar wordt voor iedereen.

Wooncoop is een coöperatie die bouwgronden en renovatiepanden koopt maar ook woningen verhuurt. Alle huurders zijn aandeelhouder en mede-eigenaar van de coöperatie, waardoor elke huurder een inhoudelijke en juridische betrokkenheid heeft. 
Zo ben je als huurder ook een stukje eigenaar, zonder de zorgen van het onderhoud van de woonunit en de gemeenschappelijke ruimtes.
Wooncoop zich op mensen die een eigen woning willen huren en ruimtes willen delen. Iedereen als huurder is welkom.

De woongenoten ‘betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen’
De Woongenoten zijn een groep geëngageerde burgers die beleggen in betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare groepen.
Zij willen iets concreet doen aan het tekort aan woningen voor kwetsbare inwoners. Daarom zoeken ze geschikte woningen en ethische investeerders, om zo – na opknap en isolatie – betaalbaar te verhuren aan welzijnsorganisaties, die ze op hun beurt verhuren aan hun doelpubliek. Wooncoop heeft de juiste ervaring in huis om ‘De Woongenoten’ administratief en juridisch te ondersteunen.

Op dinsdag 30 maart 2021 om 19.30u organiseert IGEAN in samenwerking met de gemeente een digitale infoavond.
Gelieve je in te schrijven via: www.igean.be/infoavondwooncoop. Na inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.

 

Eerste versie van effectenonderzoek voor de Electrabelsiteafgerond
De startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) over de herinvulling van de Electrabelsite schoof drie alternatieven naar voor: een energie-, een woon- en recreatielandschap. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen daar zijn mening over geven. Wat zijn de volgende stappen?

Experten onderzochten de effecten op mobiliteit, ruimtelijke aspecten, geluid, lucht, bodem, water, biodiversiteit, erfgoed en gezondheid. In het PRUP lees je die bevindingen, inclusief een uitgebreid mobiliteitsrapport, in het hoofdstuk plan-MER of milieueffectenrapport. De ontwerptekst van dat hoofdstuk kan je vinden op de webpagina van het PRUP Electrabelsite (www.provincieantwerpen.be, zoekterm Electrabelsite).

Nieuwsbrief
De provincie Antwerpen stelde de eerste bevindingen van de MER-experten op 22 september voor op een infomarkt. Heb jij die gemist? Schrijf je dan in op de elektronische nieuwsbrief van het PRUP Electrabelsite. Vanaf 30 september verschijnt er regelmatig een editie die telkens gedetailleerd ingaat op een MER-discipline. Je ontvangt dan een aantal nieuwsbrieven om de effecten toe te lichten op mobiliteit, ruimtelijke aspecten, geluid, bodem, water, biodiversiteit, erfgoed en gezondheid.

Volgende stappen
Samen met het studiebureau, de gemeentebesturen van Schelle en Niel en de adviesinstanties bekijkt de provincie Antwerpen de onderdelen die volgens de plan-MER het meest haalbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van de plan-MER en met de haalbaarheid om het plan ook op het terrein te realiseren.

In publieke workshops komen we daarna graag tot een gedragen voorontwerp. Hoe en wanneer de provincie Antwerpen de workshops zal organiseren, is momenteel nog onduidelijk. Alles hangt af van de evolutie en risico’s met betrekking tot het coronavirus.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen. (zoekterm Electrabelsite).
Blijf je graag op de hoogte? Bezorg je mailadres op de webpagina van het PRUP Electrabelsite.
Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening