Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Brochure ‘De architect tekenend voor uw toekomst’

Een huis bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Wie bouw- of verbouwplannen heeft, begint dan ook best heel goed voorbereid aan zijn of haar (ver)bouwproject. De gedrukte brochure ‘De architect tekenend voor uw toekomst’, uitgegeven door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, is hierbij een grote hulp.

Deze 24 pagina’s tellende informatiebrochure geeft toekomstige bouwers en verbouwers een klaar en duidelijk antwoord op vragen die aan bod komen voor, tijdens en na het bouwproces: Hoe vind ik een architect? Waaruit bestaat zijn takenpakket? Welke elementen neem ik op in het contract dat ik afsluit met mijn architect? De tienjarige aansprakelijkheid, wat houdt die in? Wat als het misgaat?

Klik hier door naar de brochure.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) over de herinvulling van de Electrabelsite

Alle info over de voorbije en komende stappen kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen: klik hier door naar de pagina.
Je kan er ook inschrijven op de elektronische nieuwsbrief van het PRUP Electrabelsite.

Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening