Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Werk mee aan de toekomst van de Electrabelsite
Informatie en participatie bij invulling Electrabelsite Schelle

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Na het nodige studiewerk, stelt zij in het voorjaar de verschillende invullingen voor. Alle geïnteresseerden mogen dan mee nadenken over de beste keuzes of alternatieven voorstellen.

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Ze doet dat samen met het studiebureau ‘Witteveen+Bos en OMGEVING’.

Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Zo is het nodig om voor elke eventuele nieuwe invulling te berekenen wat het effect ervan is op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. De experts maken nu die berekeningen, zodat de site op een doordachte manier kansen op nieuwe invulling krijgt.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen.

Interesse? Volg de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle.
Of bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@provincieantwerpen.be. Je ontvangt dan een bericht over elke workshop, elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.

IGEAN-energielening

Tot 31 december 2018 komt iedereen nog in aanmerking voor een IGEAN-energielening aan 2%. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt dit. Enkel de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. De lening aan 1% voor verenigingen blijft nog bestaan tot einde 2019.

Om nog in aanmerking te komen voor de 2% lening moet je dossier bij IGEAN ingediend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. IGEAN registreert dit dossier dan nog voor het einde van het jaar, waarna de aanvraag verder kan behandeld worden.

Info: IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, tel. 03 350 08 25, energielening@igean.be
Bij voorkeur op afspraak tijdens de kantooruren – elke werkdag van 9 tot 16 uur

Info op de website van IGEAN.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening