Wonen & ruimtelijke ordening


Onder wonen en ruimtelijke ordening vind je onder andere informatie over omgevingsvergunning, stedebouwkundige voorschriften, het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan.

Bij het woonloket kan je terecht voor informatie rond premies en advies bij je bouwplannen.

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) over de herinvulling van de Electrabelsite
Alle info over de voorbije en komende stappen kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen: klik hier door naar de pagina.
Je kan er ook inschrijven op de elektronische nieuwsbrief van het PRUP Electrabelsite.

Dienst Ruimtelijke Planning: ruimte@provincieantwerpen.be – 03 240 66 23

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening