Verhuren met Air BnB – waar hou je best rekening mee?


 

Verhuren via Air BnB wint aan populariteit! Steeds meer mensen kiezen ervoor een kamer, appartement of hun woning te verhuren via het online platform.
Onze gemeente en regio kent een stijgend aantal aanbiedingen op het platform Air BnB.

We vinden het als lokaal bestuur belangrijk burgers te informeren over de belangrijkste veiligheidsnormen en regelgeving van verhuren via Air BnB.

Meldingsplicht

Een Air BnB wordt beschouwd als verhuur met toeristische oogmerk en moet daarom voldoen aan de regelgeving uit het logiesdecreet. Elke kamer, appartement of woning die wordt aangeboden via Air Bnb, ook al gebeurt dit slechts éénmalig, moet gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen.

De aanmelding doe je via de website van Toerisme Vlaanderen.

Minimale veiligheid garanderen

  • brandveiligZodra een kamer, appartement of woning aangeboden wordt voor verhuur (via Air Bnb), zijn er ook een aantal basisnormen waaraan voldaan moet worden.Je logies moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Je moet dit als aanbieder van een Air BnB kunnen aantonen door middel van een brandveiligheidsattest.Om de brandveiligheid te garanderen, denk je best aan het plaatsen van rookmelders en CO meters. Zorg ook voor een brandblusapparaat. Het is belangrijk dat de nooduitgang goed aangeduid is, zodat de gast in geval van brand vlot de uitweg vindt.Gebeurd er toch een ongeval, dan is het belangrijk dat de gasten snel de juiste contactgegevens van noodcentrale, huiswachtpost, … vinden. Zorg ervoor dat je een lijst ter beschikking hebt met lokale alarmnummers.
  • verzekeringenAls aanbieder van een Air BnB beschik je over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies en voor de verhuur ervan.
  • conformiteitHet pand waarin de toeristische logies is gelegen moet voldoen aan de minimale basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid (conformiteit), opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Enkele aandachtpunten: voorzie een leuning aan de trap, zorg voor een veilige elektrische installatie en een veilig verwarmingstoestel, ….
    Is de checklist ‘Woningscan in 1-2-3’, kan je de basisnormen nalezen. De checklist is terug te vinden op de website van IGEAN: https://www.igean.be/wonen-samenleven/woningkwaliteit/woningscan-in-123.

    Daarnaast moet er ook voldaan worden aan de stedenbouwkundige regels, indien noodzakelijk zal er een functiewijziging moeten aangevraagd worden.

Denk je eraan een kamer, appartement of woning aan te bieden via Air BnB?

Hou er dan zeker rekening mee dat je ook aan een aantal verplichtingen moet voldoen en kom deze zeker na. Op deze manier verhuur je geruster en wordt de veiligheid van je huurders gegarandeerd.
Vergeet zeker niet je logies aan te melden bij Toerisme Vlaanderen!

Interessante lectuur

Starten met een logies? Deze wegwijzer toont je welke stappen je moet zetten om een logies uit te baten. Kort en bondig, met veel doorverwijzingen naar praktische informatie.

Wegwijzer startende logies

Een startende horecazaak staat nog meer dan andere bedrijven bloot aan allerhande voorschriften, regels en verplichtingen. Om starters optimaal te begeleiden ontwikkelde Horeca Vlaanderen een lijvige startersbrochure met alle formaliteiten en een aantal handige tips.

startersbrochure HORECA Vlaanderen

Werken en ondernemen Ondernemers Verhuren met Air BnB