De gemeenteraad keurde op 30 januari een lokaal energie- en klimaatactieplan goed. Hierin staan concrete acties om de inwoners een betere toekomst te garanderen op gebied van energie en klimaat.

Vanuit ons engagement in de burgemeestersconvenant om de lokale CO2-uitstoot met minstens 40% te reduceren tegen 2030 (in vergelijking met 2012) maakten we werk van een stevig klimaatactieplan. Met ondersteuning van de provincie Antwerpen en Igean stelden we een impactanalyse op met nulmeting en berekening van de nodige inspanningen.

In zeven speerpunten en een doelbewust parcours combineren we in dit plan acties rond isoleren, slopen van verouderde gebouwen, maximaliseren van alternatieve energiebronnen, verledden van openbare verlichting, aanplanten van meerdere hectare bos, …  Er staan een aantal grote onthardings- en vergroeningsprojecten op de agenda zoals de heraanleg Fabiolalaan, Wullebeekstraat en de Clement Bolssensstraat. Daarnaast zetten we voluit in op herbruikbare materialen, afvalzuinige consumptie en korte keten. Voor onze inwoners zetten we infosessies op, geven we advies rond energiebesparende maatregelen in het EnergieK Loket en zijn er een waaier aan subsidies mogelijk.

Dit engagement kan een gemeentebestuur niet alleen dragen. We hebben de steun nodig van zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, bedrijven,… Het participatietraject dat we in voorbereiding van dit plan uitwerkten, zetten we dan ook graag verder. Onder andere in de Milieu- en natuurraad of bij de uitwerking van het voedselbos is iedereen welkom om mee acties uit te denken.

Dit klimaatactieplan is een levend document dat de volgende jaren waar nodig kan en moet bijgestuurd worden. Want nieuwe inzichten en bijkomende data zullen aangepaste acties vragen. Het moet een stimulans zijn voor onze inwoners en medewerkers om leuke acties uit te denken en in dit plan te verankeren.

Het klimaatplan lees je via deze link: https://bit.ly/klimaatplan_Schelle_2023

Meer info of vragen? 03 871 98 52 – milieu@schelle.be

Laatste nieuws Klimaatactieplan voor en met Schellenaar