Oproep leden gecoro

Oproep leden gecoro

De gemeente Schelle stelt dit voorjaar een nieuwe gecoro samen. Een gecoro of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft tot doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en hiervoor een groter maatschappelijk draagvlak...
Inventaris stormschade 10 maart 2019

Inventaris stormschade 10 maart 2019

Oproep stormschade zondag 10 maart 2019 Het Rampenfonds vraagt aan elke gemeente om een voorlopig overzicht op te maken van de schade veroorzaakt door de hevige storm van 10 maart 2019. Op basis van dit overzicht oordeelt het Rampenfonds of de storm als ramp erkend...
Gezocht: vrijwilligers bij incidenten

Gezocht: vrijwilligers bij incidenten

Voor de regio Waterkant (met gemeenten Aartselaar, Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle), zoeken we vrijwilligers om de telefooncentrale en/of opvangcentrum te bemannen bij incidenten. We voorzien een opleiding en oefening in juni. We zoeken personen die het...
Bijsturing lichtenregeling A12

Bijsturing lichtenregeling A12

De gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Aartselaar gingen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de bijsturingen voor de lichtenregeling op de A12. De lichtenregeling zorgt voor een veiliger kruispunt maar ook voor lange files en wachttijden in...
Laatste nieuws