hoofding schelle
 • Bestuur en beleid

Duurzaamheidsambtenaar B1-B3 en administratief medewerker milieu C1-C3 (contractueel / voltijds) 

De gemeente Schelle zoekt één medewerker voor de invulling van twee deeltijdse contracten. Als duurzaamheidsambtenaar ben je medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering en de taakstellingen zoals beschreven in het gemeentelijk duurzaamheidsplan, het milieubeleidsplan en het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Je zorgt voor de toepassing van voormelde (duurzame) milieuplanning en draagt bij tot de praktische integratie van milieu en duurzaamheidsaspecten in de dagelijkse werking van alle gemeentelijke diensten.

Als administratief medewerker milieu sta je in voor de algemene administratie, voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten ter ondersteuning van de milieuambtenaar en jouw bijkomende job als duurzaamheidsambtenaar.

Verwacht:

 • Communicatief
 • Teamplayer
 • Stressbestendig
 • Gedegen kennis basisprincipes duurzaamheid
 • Vertrouwd zijn met alle aspecten inzake milieu en duurzaamheid
 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma ofwel een diploma van het hoger  onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
 • Bereid zijn om de opleiding 'Gas-vaststeller' te volgen
 • Bereid zijn om dinsdagavond te werken van 18 tot 19.30 uur
   

Biedt:

 • Contract van onbepaalde duur
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering
 • Een goede balans tussen je werk, ontspanning en gezin dankzij interessante werktijden

Hoe solliciteren:

Uw kandidatuur moet uiterlijk 20.12.2017 toekomen per post t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of via email op secretariaat@schelle.be.
Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma.


Uitbreiding Berrenheibos in Tuinlei van start 

De komende jaren maakt het gemeentebestuur verder werk van de uitbreiding van het Berrenheibos in de Tuinlei. Tegen maart 2018, het einde van het plantseizoen, is het streefdoel om ongeveer 1 hectare extra bos aan te planten. Hiervoor zijn in een eerste fase werken bezig om het terrein op te hogen met grond die in aanmerking komt om te gebruiken voor een natuurgebied. De normen voor de aangevoerde grond worden strikt opgevolgd. Regelmatig worden stalen genomen om de kwaliteit te controleren.

Om het terrein berijdbaar te maken voor de grondaanvoer met vrachtwagens legde de aannemer een tijdelijke werfweg aan. Naar het einde van de werken wordt deze werfweg helemaal afgeschraapt en opgevuld met nieuwe grond die aan alle normen voldoet.

Aan de rand van het terrein ligt momenteel een verhoogde berm die bestaat uit de afgeschraapte bovenlaag van het gebied. In deze zandlaag zitten belangrijke plantzaden. Dit bodemmateriaal wordt, op vraag van het Agentschap Natuur en Bos, aan het einde van de werken terug uitgespreid als bovenlaag. Daardoor krijgt de natuurlijke begroeiing terug alle kansen om zich te ontwikkelen.

Tegen 2020 ontstaat er zo een Berrenheibos van ongeveer 5 hectare dat de gemeente in eigendom heeft. Met nog een aantal andere mogelijke ontwikkelingen, ook vanuit de provincie en Vlaanderen, is de realisatie van een Berrenheibos van uiteindelijk meer dan 20 hectare groot zeker haalbaar. Zo zet het bestuur duidelijk verder in op duurzaamheid en vergroening.


Vacature verzorgende (m/v) 

Kina p.v. werft een verzorgende (m/v) aan voor ter beschikkingstelling aan OCMW Schelle. Met contract van onbepaalde duur – voltijds - niveau C1-C3.

Lees meer over deze vacature.


Dienstverlening kinderkribbe Lauro gaat onverminderd verder 

'Kinderopvang Lauro vangt dagelijks ongeveer 22 kinderen op. Het beheer wijzigt, maar de dienstverlening gaat rimpelloos verder. Ouders hoeven zich geen zorgen te maken. De nodige schikkingen zijn getroffen,' verduidelijkt burgemeester Rob Mennes.

'Lauro is een privé-initiatief. Van bij de start waren Igean en de gemeente hierbij betrokken. Zij maakten 4 jaar geleden mee de opstart mogelijk door een beperkte participatie in het project, waaraan voorwaarden waren verbonden. Zo was voorzien dat de werking minstens 10 jaar ver zou dragen. De privé-uitbater mocht wel anderen bij het project betrekken of het eventueel laten verder zetten door een derde. Zo is geschied. De ouders werden hiervan schriftelijk ingelicht. De overname wordt geleidelijk en in samenspraak opgebouwd', stelt schepen van kinderopvang Vera Goris.

Gemeente en Igean versterken thans hun engagement in dit maatschappelijk project. 'De gemeente koopt samen met Igean het volledige pand aan. De nieuwe uitbaatster, die ervaring heeft in deze sector, zet de dagelijkse werking verder. De opvang blijft gegarandeerd. Het is een mooi en zeer waardevol voorbeeld van een evenwichtige samenwerking tussen overheid en privé. Deze dienstverlening beantwoordt aan een sterke en groeiende maatschappelijke nood. Wij zijn tevreden dat we deze stap konden zetten. Als kleine gemeente kunnen we in een goede samenwerking vlot inspelen op actuele noden. Hiermee tonen we onze bestuurlijke kracht,' zegt burgemeester Rob Mennes.
 


Foto's jaarmarkt Schelle: gocartrace 

Hier zijn ze dan, de foto's gocartrace 2017! Met onze dank aan de Koninklijke Fotogroep Dafofi en fotograaf dhr. Christiaan Moons


Zet je gft+ tijdig buiten! 

Sinds 2 oktober wordt het gft+ door een andere ophaler ingezameld. De ophaalronden, en dus het uur dat je gft+ wordt opgehaald, zijn dan ook anders.

Om een goede kwalitatieve dienstverlening te verzekeren, is het belangrijk dat je afval steeds duidelijk zichtbaar de avond vóór de inzameling buiten wordt geplaatst, of toch ten laatste vóór 7 uur op de eigenlijke ophaaldag.
Zo ben je zeker dat jouw gft+ steeds wordt meegenomen!


Schelle 2030: een duurzame dorpskern aan de waterkant 

Schelle is van oudsher een dorp aan het water. Vandaag ligt de Vliet verborgen achter de kerk en achter de dijk. De gemeente kocht in samenwerking met IGEAN de voorbije jaren in de omgeving van de kerk en de dorpskern een aantal gronden en panden. Dit maakt het mogelijk om een nieuwe duurzame dorpskern te realiseren.

Bij een nieuwe ontwikkeling is het belangrijk om vooraf een duidelijke visie te hebben. We moeten goed vastleggen hoe het Vlietpark er uit kan zien, waar bijkomend groen moet komen, waar en hoe de infrastructuur (wegen, pleinen, … ) moet worden aangepast en wat er kan gebouwd worden. Bovendien is het nodig om te berekenen hoe dit allemaal kan worden gefinancierd.

Op vraag van de gemeente schreef IGEAN daarom de opdracht uit om een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor een nieuwe dorpskern voor Schelle op te maken. In 2016 kregen de studiebureaus Palmbout Urban Landscapes (Rotterdam) en Collectief Noord (Antwerpen) deze opdracht toegekend. In 2017 kwam het beeldkwaliteitsplan tot ontwikkeling. Dit proces werd begeleid door een ‘kwaliteitskamer’ met vertegenwoordigers van de gemeente, de gecoro en IGEAN, aangevuld met externe deskundigen.

De inwoners van Schelle maakten op woensdag 20 september 2017 kennis met de voorlopige resultaten van het beeldkwaliteitsplan. Dit plan wordt nog verder afgewerkt en voorgelegd aan diverse provinciale en Vlaamse diensten. In een volgende stap laat de gemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg: RUP) opmaken en is er een consultatie van de bevolking (openbaar onderzoek).

Het vergt dus nog enige tijd vooraleer de eerste werken starten. Zoals de titel aangeeft, wordt de horizon om nieuwe dorpskern meer vorm te geven gelegd op 2030. We pinnen ons niet vast op dit jaartal, maar kijken wel vooruit op lange termijn.

De beelden van deze avond kan je hier bekijken. Voor een optimale geluidskwaliteit luister je best met een hoofdtelefoon.

De getoonde powerpoint op 20 september kan je bekijken door op de foto hiernaast te klikken.

Je kan reacties kwijt op schelle2030@schelle.be


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat het reglement van de gemeenteraad, gedateerd 7 september 2017 met als onderwerp "Retributie voor het opzoeken van administratieve inlichtingen", bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet op 19/09/2017.


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 

Laatste nieuws uit uw gemeente!

Duurzaam (ver)bouwen is een begrip dat niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij. Wanneer je verbouwingswerken uitvoert of een nieuwe woning bouwt, zal je rekening moeten houden met een aantal principes van duurzaam bouwen.

Heb je ...

Hier zijn ze dan, de foto's gocartrace 2017! Met onze dank aan de Koninklijke Fotogroep Dafofi en fotograaf dhr. Christiaan Moons

Noteer alvast 18 april 2018 want dan gaat er een knotsgekke, superleuke Buitenspeeldag door in het park van Schelle.
Meer info volgt later.

De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19.00 tot 20.00 uur op volgende data:
- donderdag 26 oktober 2017
- donderdag 9 en 30 november 2017
- donderdag 14 en 28 december 2017

Hier kan u terecht voor gratis juridisch ...

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen nummer: 03 871 98 30
Fax: 03 870 36 05
info@schelle.be
Openingsuren


Grotere kaart weergeven