Update 5 augustus 2021
Groenten en eieren in Schelle ook onder FAVV-normen
De analyseresultaten van de groenten en eieren zijn, net zoals bij de bodem, goed volgens de normen van het Federaal Agentschap Voedsel en Veiligheid (FAVV). ‘Bij de eerste berichten over de PFOS-vervuiling zat onze gemeente in de kritieke omgeving rond Zwijndrecht. Omdat we meteen duidelijkheid wensten, lieten we bodemanalyses uitvoeren. Vijftig stalen op vijf locaties gaven een geruststellend beeld: overal bleven we onder de richt- en streefwaarden van PFOS in de bodem,’ licht schepen van landbouw Axel Boen toe.

‘We vonden het onze plicht om ook groenten en eieren te laten analyseren. We hebben immers een gemeentelijke samentuin en we promoten de aankoop van kippen als verwerkers van groente- en tuinafval. Ook die resultaten blijven onder de huidige FAVV-normen. Op Europees niveau wordt er wel gewerkt aan een strengere normen voor eieren. Maar daar is momenteel nog geen duidelijkheid over en dus baseren we ons op de federale normen,’ aldus burgemeester Rob Mennes.

Update 15 juli 2021
Bodem in Schelle ‘grondig’ goed bevonden
De resultaten van het recent gevoerde bodem- en wateronderzoek naar mogelijke PFOS-vervuiling in Schelle blijven onder de streef- en richtwaarden. Sanering is niet aan de orde. ‘We kozen voor duidelijkheid en zekerheid. Met onzekerheid is immers niemand gediend. Verspreid over vijf locaties werden vijftig grondstalen in het woon- en in het landbouwgebied genomen. Ook het grondwater van onze volkstuin Aerdborg werd geanalyseerd. De resultaten bleven overal onder de richt- en streefwaarden. In het waterstaal werden geen PFOS-verbindingen gedetecteerd. Een hele opluchting,’ aldus burgemeester Rob Mennes, tevens bevoegd voor milieu en klimaat.

‘Voor onze landbouwers is dit al bijzonder goed nieuws. We wachten nog op de analyseresultaten van de onderzochte groenten en eieren.
Geruststellend is al dat de grond- en waterstalen van Aerdborg gunstig zijn’, aldus schepen van landbouw Axel Boen.

Bericht 15 juni 2021
Onderzoek bodem en voeding
De mogelijke reikwijdte van de PFOS-verontreiniging kan 10 km ver gaan. Schelle ligt aan de rand van deze gebiedsomschrijving. Het bestuur besliste om bodem en voeding, zoals eieren en groenten, te laten onderzoeken.

‘Het is niet meer dan zorgzaam en een teken van behoorlijk bestuur. We slaan meteen de hand aan de ploeg: burgers en landbouwers vragen duidelijkheid. De eerste voorwaarde hiertoe is het meten van de toestand. We maken ons niet al te veel illusies. Wellicht is er verontreiniging, maar het is belangrijk de ernst ervan te kennen. Dit moet toelaten om de juiste en verantwoorde beslissingen te nemen. Met een stofferige waas van gissingen bewijzen we niemand een dienst. De resultaten moeten uitwijzen of een volgende stap en mogelijke maatregelen noodzakelijk zijn’, aldus burgemeester Rob Mennes.

‘We hebben een samentuin-concept waar 75 mensen tuinieren. We bereiden een voedseldorp-project van 8.000 m² voor en subsidiëren de aankoop van kippen. Als bestuur vinden we het evident om te weten of er met deze gronden en de producten ervan iets aan de hand is. We steken de kop niet in de grond. Met onze landbouwers komen we deze week ook nog samen in de landbouwraad,’ aldus schepen van landbouw Axel Boen.

Het college laat op vijf locaties bodemstalen nemen, vraagt een analyse van een groentestaal van de volkstuin Aerdborg en van de eieren bij drie inwoners die kippen aankochten met een subsidie.

Laatste nieuws Schelle neemt stalen van grond en voeding