De gemeente gaat samen met geïnteresseerde burgers op een perceel van 8000 m² vlakbij de volkstuintjes Aerdborg aan de slag met de keuzewijzer Eetbaar Groen. Inwoners die zich engageren voor dit ecologische initiatief kiezen mee welke vormen van eetbaar groen er zullen groeien en bloeien. Geïnteresseerden bepalen zelf welke taken ze voor hun rekening nemen en plukken in een latere fase letterlijk en figuurlijk de vruchten van het plattelandsproject Voedsel+Dorp.
Zin om mee te dromen en de handen uit de mouwen te steken? Dat kan tijdens 2 workshops op donderdag 2 september en 21 oktober onder begeleiding van Velt.

Klik hier door naar het ATV-nieuwsfragment.

Meer eetbaar groen … kies jij mee?
Lokale voedselproductie is een cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. De gemeente zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerden bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten, dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een “samen”-project wordt, dat openstaat voor iedere Schellenaar die wil meewerken, en dat het een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.

Workshop 1: donderdag 2 september
Na een verkenning van het terrein gaan we op 2 september aan de slag met de Keuzewijze Eetbaar Groen van de provincie Antwerpen. Samen bekijken we wat er mogelijk is op dit terrein, bespreken we wat we precies willen bereiken met het project en waar nog nood aan is in de gemeente. Het terrein is zo’n 8000m² groot, dus vele opties kunnen: een gezamenlijke moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een openbare pluktuin met bessen, kruiden en bloemen, … Belangrijk is dat het gedragen wordt door de burgers en dat het een aangename ontmoetingsplaats kan zijn voor velen.

Workshop 2 en 3: donderdag 21 oktober en 25 november
Tijdens de tweede en derde workshop werken we het gekozen type eetbaar groen concreter uit. In november krijgt het plan zijn finale vorm en hopen we een werkgroep in de steigers te zetten die de plannen mee wil realiseren. Zodat we in de winter kunnen aanleggen en planten. Wie weet valt er in 2022 al wat lekkers te oogsten!

Geen nood trouwens als je geen groene vingers hebt: om dit project tot een succes te maken, zijn zowel denkers als doeners nodig. Een hart voor ecologisch groen ten dienste van de buurt is een must, maar wat organisatie- of communicatietalent is voor de uitvoering even nuttig als ervaring met eetbaar groen. Dus welkom aan iedereen die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp en de aanleg van een mooi stukje eetbaar groen voor de Schellenaar!

Inschrijven
Startmoment Voedsel+Dorp – donderdag 2 september 2021
– 19.30 uur: kennismaking met het terrein aan de Tuinlei, naast volkstuin Aerdborg
– 20-21.45 uur: gespreksmoment op het gemeentehuis
Inschrijven is verplicht: mail jouw gegevens naar milieu@schelle.be (max 24 deelnemers)
Algemene info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52
Laat zeker ook iets weten als je er niet bij kan zijn op 2 september maar wel graag op de hoogte blijft om eventueel een volgende keer mee te doen.

Laatste nieuws Schellenaren zorgen samen voor meer eetbaar groen