Jeugd


Volgde je dit jaar een cursus kadervorming voor jeugdwerk?

Dan krijg je een deel terugbetaald! Hiervoor moet je 14 jaar zijn en actief zijn in een Schels jeugdwerkinitiatief of in Schelle wonen. Enkel cursussen die ingericht zijn door een jeugdorganisatie erkend door de Afdeling Jeugd en die een erkenningsnummer hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Onder kadervorming wordt verstaan:
de pedagogische, technische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking van kaderleden (leider/leidster, monitor, animator, bestuursleden) met het oog op de animatie en begeleiding van kinderen en jongeren.

Voorwaarden
De cursus moet een minimumduur hebben van 4 uren werkelijke vorming.
Indien de kadervorming een cycluskarakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd ten minste 8 uren in totaal bedragen en ten minste 2 uren per onderdeel.
De subsidie bedraagt 80 % van de werkelijk betaalde deelnameprijs van erkende cursussen met een maximum van 85 euro voor meerdaagse cursussen en 25 euro voor cursussen van één dag of minder.
Als het aantal aanvragen voor kadervorming het budget overschrijdt, wordt de teruggave voor iedere aanvraag evenredig verlaagd.

Je aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • Naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief of de persoon die het inschrijvingsgeld heeft betaald;
  • Adres van de lokalen;
  • Naam en adres van de verantwoordelijke die de aanvraag indient;
  • Naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd is gelden te ontvangen;
  • Bank- en/of postrekeningnummer;
  • Attest van deelneming met vermelding van de cursusprijs

Breng je aanvraag voor 31 december 2022 binnen op de dienst Vrije Tijd (Sportcomplex Scherpenstein, 1ste deur links).
Info: vrijetijd@schelle.be – 03 870 35 21

 

Vrije tijd Jeugd Vorming