Toerisme


Heemmuseum Bystervelt

Openingsuren:
– van april tot augustus telkens de laatste zondag van de maand van 14 tot 17 uur
– tijdens Schelle jaarmarkt: zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 14 tot 18 uur (weekend van de derde zondag van oktober)
– met de Open MonumentenDag van 14 tot 18 uur
– bezoek ook mogelijk na afspraak.

Adres: Peperstraat 48
Info: tel. 0477 84 32 20, henry.de.bondt@telenet.be

Het heemmuseum is gevestigd in een voormalige pastorij. Het gebouw dateert uit de 18de eeuw. Het museum stelt verschillende voorwerpen tentoon die door de Schelse bevolking werden geschonken. Men vindt er ook het winkeltje van Trees Bazaar, een klaslokaal van juist voor de Tweede Wereldoorlog en een specifiek cafeetje. Het museum bezit een grote verzameling van boerenalaam, waarvan een groot deel uit het Waasland komt.

Laarkapel

Deze landelijke kapel is toegewijd aan de Moeder van Smarten. In haar huidige vorm dateert zij uit de 17de eeuw – hoewel haar   oorsprong veel vroeger ligt. Aan de voorgevel bevindt zich boven de oude offerblok een merkwaardige steen met gotische inscriptie. De rondgang aan de buitenkant stelt de zeven smarten van Maria voor. Binnen ziet men het eenvoudige barokaltaar met de marteltuigen van de passie van ons Heer. Tot in 1831 was de kapel privé-bezit van de eigenaren van het naburige kasteel het Laarhof of het vroegere Hagelsteen.

Naast de Laarkapel vind je het standbeeld “Brigand” van Roger Pintens jr, een Schelse kunstenaar.
Dit beeld werd geplaatst naar aanleiding van de herdenking van 200 jaar Boerenkrijg.

Zomeruur open van 8 tot 22 uur
Winteruur open van 8 tot 20 uur

Sint Petrus en Paulus kerk

Deze kerk is de oudste van de Rupelstreek. De onderbouw dateert uit de 13de eeuw. Op deze onderbouw staat een gotisch achthoekig belfort met een slanke spits. Zowel onderbouw als spits hellen sedert de 17de eeuw over naar het oosten. Het gotische koor en de toren zijn wettelijk beschermd. In zijn huidige vorm dateert de buitenkant van het kerkschip uit het jaar 1844.

Het kerkinterieur is uitgevoerd in barok en rococostijl. Te vermelden zijn het beschermde en gerestaureerde Van Pethegem-orgel en het schilderij van A. Van Dijck ‘De marteling van Sint-Sebastiaan’. Na de binnenrestauratie van de kerk startten in september 2000 de buitenrestauratiewerken van de volledige kerk. Deze werden inmiddels volledig beëindigd.

Nissenheuvel

Op zaterdag 28 juni 2003 werd op de begraafplaats in de Kerkhofstraat de nieuwe Nissenheuvel plechtig ingehuldigd. De Schelse Nissenheuvel ontving op 25 oktober 2003 de IFA-trofee in de categorie steden en gemeenten.

Gewoonlijk worden columbaria opgetrokken in beton of steen. Deze muren of zuilen van nissen staan vaak geïsoleerd, bovengronds, niet beschermd, in regen en wind. Het nieuwe project stijgt hier bovenuit en beoogt een ruimtelijke combinatie van de drie verplichte wijzen van asbezorging nl. het columbarium voor asbijzetting, de asverstrooiingsweide en het urnenveld voor asbijzetting in de aarde.

De basisinspiratie voor het nieuwe project werd gevonden in de megalithische vorm van een hunebed (of dolmen). Deze neolithische vormgeving beleefde een renaissance in de Gallo-Romeinse tumulus (of grafheuvel). Deze oeroude vormgeving roept verwondering op, getuigt van stille eenvoud en serene grootheid, straalt aardse kracht en bovenmenselijke schroom uit.

Centraal in de open ruimte schittert het kunstwerk van beeldenbouwer Karel Hadermann. De tijdloper breekt open in oneindigheid. Handen en gezichten drukken een verscheidenheid van gevoelens en emoties uit, herkenbaar doorheen het rouwproces. Deze beeldconstructie draagt de sprekende uitdrukking uit: ‘wie herinnerd wordt, sterft niet’. Beeld en bouwconcept staan in harmonie tot elkaar. Er is eenheid in materiaal en kleur. Het geheel vertoont een strakke, sobere lijn. De koepel overspant de binnenruimte. Beschut tegen regen en zon, kan men steeds bij de overledene komen verpozen.

Langs de buitenzijde verwijst het talud zowel naar de grafheuvel als naar het neolithisch hunebed. De aardeophoping beschermt de nissenwand en waarborgt een koele frisheid aan de binnenruimte. De heuvel biedt tevens het geschikte kader voor de plaatsing van urnenkamers. Het gedeelte van het grasperk langsheen de hoofdweg werd ingericht als asverstrooiingsweide.

Achteraan bevindt zich een herdenkingsweide. De aangebrachte menhir bevat namen van mensen die hier ontgraven werden. Zo blijven zij in herinnering onder ons verder leven. De 4 bomen, de enkele buxussen, de strakke vorm van het grastapijt en de 9-voudige variëteit aan planten op de heuvel zorgen voor een groene omlijsting. Deze groene omkadering straalt een sfeer van rust uit.

In het kader van dit bouwproject werd het erepark ook verruimd met de drie mogelijke vormen van asbezorging. Materiaal en vormen die daar werden aangebracht, zijn herkenbaar in deze nissenheuvel.

Verspreid over de begraafplaats werden tien zuilen geplaatst, voorzien van glasplaten met beschouwende teksten. Zij verwoorden gevoelens en overwegingen die bij een bezoek aan deze plaats wellicht niet ver weg zijn. Glas als materiaal versterkt in dit project de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen.

De begraafplaats laten uitgroeien tot een ontmoetingsplaats en een herdenkingspark: dit was de grote doelstelling. De nissenheuvel brengt dit in zeer grote mate tot werkelijkheid.

Vrije tijd Toerisme Bezienswaardigheden