Vacatures


Het gemeentebestuur van Schelle zal overgaan tot de aanwerving van:
1 Toezichter der werken – niveau C4-5 – voltijds

Opdracht
Organiseren, coördineren, leiden en opvolgen van de openbare werken van het gemeentebestuur en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden zodat de uitvoering kwaliteitsvol en correct verloopt.

Wat verwachten we?
Vaardigheden/attituden:
– sterke communicatieve vaardigheden
– een echte probleemoplosser zijn
– projectmatig kunnen werken, beschikken over een goede plannings- en organisatievaardigheid
– diplomatisch, tactvol en representatief kunnen optreden
– beschikken over de technische deskundigheid vereist om de functie uit te voeren en bereid zijn om deze verder uit te breiden om steeds geïnformatiseerd te kunnen werken

Andere:
– bereid zijn het nodige ‘veldwerk’ te verrichten
– bereid zijn om op dinsdagavond te werken van 18.00 tot 19.30 uur
– globaal inzicht in de werking van een gemeentebestuur en kennis van de wet op overheidsopdrachten

Diplomavereisten:
– in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
– minstens 4 jaar relevante beroepservaring in de bouwsector kunnen voorleggen

Wat bieden wij jou?
– contract onbepaalde duur
– een stabiele werkomgeving
– maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
– fietsvergoeding
– hospitalisatieverzekering
– aantrekkelijk aantal vakantiedagen
– een goede balans tussen je werk, ontspanning en gezin dankzij interessante werktijden

Hoe solliciteren?
Uw kandidatuur moet uiterlijk 26 september 2019 toekomen t.a.v. het schepencollege via mail op secretariaat@schelle.be of per post naar Fabiolalaan 55, 2627 Schelle. Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een bewijs van de 4 jaar relevante beroepservaring.

Het gemeentebestuur van Schelle zal overgaan tot de aanwerving van:
Voltijdse begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang D1-D3 (bepaalde duur)
Je zal instaan voor het opvangen van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en naschools en op vakantiedagen.

Begeleidende taken:
– Begeleiden van kinderen van en naar school
– Onthalen en opvangen van kinderen
– Planning en voorbereiding van creatieve en speelse activiteiten
– Onderhouden van goede contacten met ouders

Kennis en ervaring:
– communicatieve vaardigheden
– basisinzichten in opvoedkunde
– basiskennis EHBO en voedingsleer
– basiskennis administratie

Voorwaarden:
– diploma lager secundair onderwijs
– minimumleeftijd: 18 jaar
– in het bezit zijn van een attest van Kind & Gezin

Biedt:
– contract bepaalde duur (38u/38u)
– maaltijdcheques van 8 euro
– fietsvergoeding

Hoe solliciteren:
Jouw kandidatuur moet uiterlijk 12 september 2019 toekomen t.a.v. het schepencollege, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of per mail naar secretariaat@schelle.be.
Bovendien moet jouw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en de gevraagde diploma’s/attesten.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst: tel. 03 871 98 31.

Het gemeentebestuur van Schelle zal overgaan tot de aanwerving van een:
1 milieuambtenaar – niveau B1-B3 voltijds

Je staat in voor het leiden en coördineren van de dienst milieu en voor het plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren van het milieu-, handhavings- en duurzaamheidsbeleid.

Kennis en ervaring
– grondige kennis van milieuwetgeving met inkadering in het gemeenterecht en het administratief recht
– kennis en visie rond milieu-aspecten, ruimtelijke ordening en hinderlijke inrichtingen
– kennis van de voornaamste onderzoeks- en rapporteringsmethodes over milieu-aspecten
– globaal inzicht in de werking van een gemeentebestuur

Vaardigheden/attituden
– zeer goede communicatieve vaardigheden (mondeling & schriftelijk)
– kunnen sensibiliseren en overleg plegen met diverse actoren
– over goede redactionele en rapporteringvaardigheden beschikken
– projectmatig kunnen werken, een goede planningsvaardigheid en organisatievaardigheid bezitten
– diplomatisch, tactvol en representatief kunnen optreden
– motivatie en bewustzijn rond milieuproblematiek en ecologie
– onderzoekende en probleemoplossende ingesteldheid i.v.m. milieuproblemen

Andere
– bereid zijn het nodige ‘veldwerk’ te verrichten
– bereid zijn om op dinsdagavond te werken van 18 tot 19.30 uur

Diplomavereisten
– minstens houder zijn van een milieu-georiënteerde bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld

Wat bieden wij jou?

– contract onbepaalde duur
– een stabiele werkomgeving
– maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
– fietsvergoeding
– hospitalisatieverzekering
– aantrekkelijk aantal vakantiedagen
– een goede balans tussen je werk, ontspanning en gezin dankzij interessante werktijden

Hoe solliciteren?
Jouw kandidatuur moet uiterlijk 23 augustus 2019 toekomen t.a.v. het schepencollege via mail op secretariaat@schelle.be of per post naar Fabiolalaan 55, 2627 Schelle.
Bovendien moet jouw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma.

Vacatures bij
Pidpa
IGEAN
Regionaal Landschap Rivierenland

Werken en ondernemen Tewerkstelling Vacatures