Vacatures


Milieuambtenaar – niveau B1-3 – voltijds

U staat in voor het leiden en coördineren van de dienst milieu en voor het plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren van het milieu-, handhavings- en duurzaamheidsbeleid.

Kennis en ervaring
– grondige kennis van milieuwetgeving met inkadering in het gemeenterecht en het administratief recht
– kennis en visie rond milieu-aspecten, ruimtelijke ordening en hinderlijke inrichtingen
– kennis van de voornaamste onderzoeks- en rapporteringsmethodes over milieu-aspecten
– globaal inzicht in de werking van een gemeentebestuur

Vaardigheden/attituden
– zeer goede communicatieve vaardigheden (mondeling & schriftelijk)
– kunnen sensibiliseren en overleg plegen met diverse actoren
– over goede redactionele en rapporteringvaardigheden beschikken
– projectmatig kunnen werken, een goede planningsvaardigheid en organisatievaardigheid bezitten
– diplomatisch, tactvol en representatief kunnen optreden
– motivatie en bewustzijn rond milieuproblematiek en ecologie
– onderzoekende en probleemoplossende ingesteldheid i.v.m. milieuproblemen

Andere
– bereid zijn het nodige ‘veldwerk’ te verrichten
– bereid zijn om op dinsdagavond te werken van 18.00 tot 19.30 uur

Diplomavereisten
– minstens houder zijn van een milieu-georiënteerde bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld

Aanbod
– contract onbepaalde duur
– een stabiele werkomgeving
– maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
– fietsvergoeding
– hospitalisatieverzekering
– aantrekkelijk aantal vakantiedagen
– een goede balans tussen je werk, ontspanning en gezin dankzij interessante werktijden

Hoe solliciteren?
Uw kandidatuur moet uiterlijk 26 september 2018 toekomen t.a.v. het schepencollege via mail op secretariaat@schelle.be of per post naar Fabiolalaan 55, 2627 Schelle.
Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid CV en een kopie van het vereiste diploma.

De vzw Kempens Landschap heeft twee vacatures:
– een officemanager (voltijds; contract onbepaalde duur)
– een projectmanager toerisme/marketing in het kader van het Hefboomproject Wonderfull Wintergarden (voltijds – contract 3 jaar).
Meer informatie over de functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden op de website van Kempens Landschap.

Vacatures bij
Pidpa
Igean

Werken en ondernemen Tewerkstelling Vacatures