Wijk-werken KINA


Vanaf 1 januari 2018 werd het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), omgedoopt tot ‘wijk-werken’. Steden en gemeenten krijgen binnen het nieuwe ‘wijk-werken’ de regierol om de dienstverlening te organiseren. Schelle slaat de handen in mekaar met Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, Schilde en Ranst om het ‘wijk-werken’ aan te bieden. De gemeenten doen dit in samenwerking met KINA p.v., een OCMW-vereniging gevestigd in Malle. Het initiatief krijgt de naam ‘wijk-werken KINA’.

De gemeente Schelle wenst met dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien. Met het wijk-werken wensen we nieuwe klanten te bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor de wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.

Wil je een beroep doen op ‘wijk-werken’?
Schelle wijk-werken antenne: gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle, tel. 03 871 98 30
Contact wijk-werk bemiddelaar: ilse.lacante@vdab.be
Permanentie voor inwoners: eerste en derde woensdag van de maand, telkens van 9 tot 12 uur
Op afspraak: eerste en derde woensdagnamiddag van de maand

De wijk-werk bemiddelaar zorgt voor je inschrijving, geeft je uitleg over de verschillende soorten activiteiten die de ‘wijk-werker’ kan uitvoeren (bv klein tuinonderhoud, opvang of busbegeleiding in de school, …) en zorgt dat de geschikte wijk-werker bij jou terecht komt.

Voor de gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque 7,45 euro.
Enkel als je een privépersoon bent zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar.

Wijk-werkers die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het OCMW toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.

Info: https://www.vdab.be/wijk-werken of neem contact op met onze wijk-werk bemiddelaar Ilse Lacante.

Werken en ondernemen Tewerkstelling Wijkwerken KINA