Om een extra veilige schoolomgeving te creëren, maakten we in de dorpskern een zone van fietsstraten. De zone omvat verschillende straten tussen de
Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg waar twee basisscholen liggen.

Aan het begin van de zone staat het bord ‘fietsstraat’ en er is ook een aanduiding op de straat.
Het gaat over
– de Provinciale Steenweg (tussen Fabiolalaan en Steenwinkelstraat)
– Rupelstraat
– Ceulemansstraat (vanaf kruispunt Rupelstraat naar Peperstraat)
– Peperstraat (tussen Provinciale Steenweg en Fabiolalaan)
– Stuyvenbergstraat (vanaf Roetaerdestraat tot Provinciale Steenweg).

In een fietsstraat:
– is de snelheid maximum 30 km per uur
– mogen fietsers op de gehele breedte van het rijvak rijden
– mogen motorvoertuigen (dus ook bromfietsen) fietsers NIET inhalen.

Onze kinderen kunnen door deze ingreep nog veiliger en comfortabeler van en naar school fietsen. Maar uiteraard is het ook voor alle andere fietsers een belangrijke stap. Net zoals de beslissing om in bijna alle straten van Schelle een 30 km/u-zone in te voeren.

app nieuws, Laatste nieuws Zone van fietsstraten en 30 km/u in dorpskern