Burgerzaken
Met de webapplicatie ‘Mijn Dossier’ en je elektronische identiteitskaart kan je toegang krijgen tot je persoonlijke dossier in het Rijksregister. Klik hier door naar ‘mijn dossier’ en meld aan met je E-id voor: uittreksel uit de registers, attest van hoofdverblijfplaats, attest van gezinssamenstelling – leven – Belgische nationaliteit – kiesregister – wettelijke samenwoning – verblijfplaats om in het huwelijk te treden – wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid.

Een aanvraag voor een adoptieakte, echtscheidingsakte, geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte of uitreksel uit het strafregister behandelt onze dienst burgerzaken. Vul via deze link het formulier in met alle gegevens en wij doen het nodige.

Digitaal loket