Dienst burgerzaken
Deze dienst werkt op afspraak. Zo moet je niet aanschuiven en kunnen onze medewerkers zich optimaal voorbereiden op jouw bezoek.
Een afspraak plan je via deze link op onze website

Maar je kan ook heel wat regelen zonder langs te komen op het gemeentehuis.
– voor een uittreksel uit strafregister: vul via deze link het formulier in en dienst burgerzaken volgt dit op.
– voor aanvraag adoptie-, echtscheidings-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensakte: vul via deze link het formulier in en dienst burgerzaken volgt dit op
– via Mijn Burgerprofiel klik je door naar je loopbaan, je pensioengegevens, de belastingen, de gegevens over je gezin of je eigendommen.
Je kan al een 25-tal attesten rechtstreeks gratis opvragen zoals een attest van Belgische nationaliteit, een huwelijks-, geboorte- of overlijdensakte.
– via Mijn Dossier vraag je attesten gratis op met een digitale stempel van het Rijksregister. Deze hebben dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. Klik hier door naar ‘mijn dossier’ voor een attest van hoofdverblijfplaats – gezinssamenstelling – leven – Belgische nationaliteit – kiesregister – wettelijke samenwoning – verblijfplaats om in het huwelijk te treden – wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid.

Meer info nodig: burger@schelle.be 

Op dit digitaal loket kan je een aantal dienstverleningen elektronisch afhandelen. Een aantal documenten kan je downloaden of kan je meteen online invullen.

Vaak gezocht
Inname openbare weg / parkeerverbod – aanvraag
Fiets markeren – aanvraag
Kapvergunning – aanvraag

Inschrijven vrije tijd en BKO De Schellebel
Activiteiten dienst Vrije tijd – inschrijven
BKO De Schellebel – inschrijven

Evenementen
Organisatie evenement – aanvraag

Huur geluidsmeter – aanvraag
Affichagebord – aanvraag
Reservatie gemeentelijke zalen en materiaal
Lichtkrant – aanvraag (Lees hier het gebruikersreglement lichtkrant)

Subsidies
Klik hier door naar het overzicht.

Allerlei
Materiaal opruim zwerfvuil
Speelstraat – aanvraag
Standplaats jaarmarkt (inschrijvingen afgesloten op 8 september 2022)
Mantelzorgpremie – aanvraag
Toegang recyclagepark – aanvraag
Conformiteitsattest aanvraag (via website Igean)
Tegeltuintje – straatgeveltuin – aanvraag
Melding aanplanting boom – Bomencharter

Voor een optimaal gebruik van onze website beschik je best over de nieuwste versie van een browser zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, …. Microsoft Internet Explorer wordt niet langer ondersteund waardoor je onze formulieren niet kan invullen.

Digitaal loket