Inschrijven

De Schellebel: klik hier om in te schrijven (als nieuwe gebruiker)
De Schellebel: klik hier om naar je bestaande account te gaan

Activiteiten dienst vrije tijd: klik hier om in te schrijven
Door een fout in ons reservatiesysteem kon u bij het inschrijven voor de activiteiten van de zapposdagen niet aanduiden of uw kind zelf gebracht en/of opgehaald wordt. We kunnen dit niet meer rechtzetten via het reservatiesysteem. Daarom vragen we om ons via mail door te geven voor welke activiteiten we uw kind NIET moeten ophalen in of terugbrengen naar de buitenschoolse opvang.
Dit kan via vrijetijd@schelle.be
Indien we uw kind moeten ophalen en/of terugbrengen naar de buitenschoolse opvang, dient u uw kind hier nog apart voor in te schrijven bij de desbetreffende opvang. Onze excuses voor het ongemak.

Activiteiten IVEBICA: klik hier om in te schrijven

Inschrijven